Download PDF test

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVKE ZA 2017. GODINU

U skladu sa članom 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), na 31. sjednici Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH, koja je održana 28.11.2016. godine, usvojen je prijedlog Plana nabavki za 2017. godinu po predmetima javnih nabavki, koji je također usklađen sa Statutom preduzeća, kako slijedi:

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Redni broj

Opis predmeta javne nabavke

Planirani iznosi vrijednosti nabavki

2017. godina

Planirani kvartal za pokretanje postupka

1.

2.

3.

4.

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

  1.  

 

Javni poziv za uslugu štampanja službenih glasila (OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE) – Navedeni iznos je za godinu dana

 

330.000,00

 

IV '17

 

  1.  

 

Javni poziv za uslugu otpreme službenih glasila (OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE) – Navedeni iznos je za godinu dana

 

350.000,00

 

II '17

 

  1.  

 

Usluge osiguranja imovine i lica (OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE) – Navedeni iznos je za godinu dana

 

50.000,00

 

II '17

 

  1.  

 

Izrada matičnih knjiga, obrazaca izvoda matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu (OKVIRNI SPORAZUM – REALIZACIA II GODINE)

 

731.120,00

 

I '17