"Službeni glasnik BiH", broj 23/19 6.6.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/19 [6.6.2019.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O REGISTRU IMENOVANIH LICA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ČETVRTA GIMNAZIJA ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE TREĆA GIMNAZIJA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA, ZAMJENIKE ČLANOVA I ZAPISNIČARA DISCIPLINSKE KOMISIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TIMA KANTONA SARAJEVO ZA PITANJA MIGRANATA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V. D. PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU DŽEMALUDINU LATIĆU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU - KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRAVILNIK O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!