"Službeni glasnik BiH", broj 1/18 10.1.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 1/18 [10.1.2018.]

Akti iz ovog broja:

GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
FINANSIJSKO - INFORMATIČKA AGENCIJA
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU OPĆA BIBLIOTEKA ZENICA
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JU DOM ZA STARA LICA ZENICA
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JU OPĆA BIBLIOTEKA ZENICA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O NAČINU I METODAMA ATESTIRANJA/KONTROLE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, KADRA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OSNIVANJE I ORGANIZACIJU RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DIJALIZE
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU REDOVITOG POPISA U 2017. GODINI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZBORU STRUČNIH LICA ZA PROVOĐENJE NADZORA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE AKTUARSKIH POSLOVA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O DODATNOM NADZORU NAD GRUPOM OSIGURAVAČA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O OBAVEZI INFORMISANJA UGOVARAČA OSIGURANJA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O VISINI I NAČINU ULAGANJA SREDSTAVA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O ŽIVOTNOM OSIGURANJU VEZANOM ZA ULAGANJE SREDSTAVA OSIGURANJA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O VANJSKOJ REVIZIJI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZVJEŠTAJIMA ZAŠTITNOG FONDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PODATAKA MATIČNE EVIDENCIJE
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
ODLUKU O REVIZIJI I UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U JAVNOM PREDUZEĆU "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" D.D. KLADANJ
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
ODLUKU O REVIZIJI I UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U JAVNOJ ZDRAVSTVENO-NASTAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLJA "DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA - SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA
J.P. "KOMUS" D.O.O. GRAČANICA
OBAVJEŠTENJE O DODIJELJENIM DONACIJAMA DRUŠTVA U 2017. GODINI
JKP "10. JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "10. JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!