"Službeni glasnik BiH", broj 31/19 10.5.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 31/19 [10.5.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE 1 (JEDNOG) SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA KABINETU POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE 1 (JEDNOG) SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU KANDIDATA NA POZICIJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU KANDIDATA NA POZICIJU ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA
RJEŠENJE O IMENOVANJU NOTARA
JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!