"Službeni glasnik BiH", broj 12/17 28.12.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 12/17 [28.12.2017.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENA SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (PROJEKATI. SMANJENJA OKOLIŠNOG ZAGAĐENJA JADRANSKOG MORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U FUNKCIJI AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (GEF Grant No. TF017727)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU OD 28. MAJA 2013. GODINE IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA JAČANJA SEKTORA ZDRAVSTVA - FAZA 2 LD 1747 (2011)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE 12. DECEMBRA 2013. U LUKSEMBURGU, 13. DECEMBRA 2013. U BANJOJ LUCI I 16. DECEMBRA 2013. U SARAJEVU (UGOVOR O FINANSIRANJU), ZA PROJEKAT "AUTOPUT BANJA LUKA - DOBOJ" (FI 82.135-SERAPIS 2011 - 0622)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU OD 13. MAJA 2014. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ZATVARANJA KOLEKTIVNIH CENTARA (LD 1789 (2013))
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU (KORIDOR 5c "IZGRADNJA DIONICE AUTOPUTA SVILAJ - ODŽAK") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE ZA 2016. GODINU ZAKLJUČENOG RAZMJENOM DIPLOMATSKIH NOTA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (ZAJAM ZA RAZVOJNU POLITIKU JAVNIH FINANSIJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O MJERENJU TONAŽE BRODOVA IZ 1969. GODINE (LONDON, 23. JUNI 1969.)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 4 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 21. DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU I 28. DECEMBRA 2005. GODINE U LUKSEMBURGU (UGOVOR O FINANSIRANJU) - ŽELJEZNICE U BiH II (FI 23.376)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA KOJIM SE DOPUNJAVAJU I MIJENJAJU ODREĐENE ODREDBE SPORAZUMA O ZRAČNOM PRIJEVOZU IZMEĐU VLADE DRŽAVE KATAR I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GRCF: PROJEKAT VODOVOD SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U TREĆEM PROGRAMU ZA DJELOVANJE UNIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA (2014.-2020.)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O SARADNJIU OBLASTI OBRAZOVANJA IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA NARODNE REPUBLIKE KINE ZA PERIOD 2016. - 2019.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O EVROPSKOM PARTNERSTVU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KOREJE HAŠKOJ KONVENCIJI O PRIBAVLJANJU DOKAZA U INOZEMSTVU U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!