"Službeni glasnik BiH", broj 2/18 11.1.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 2/18 [11.1.2018.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HRASNO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KAMERNI TEATAR
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - UPRAVA POLICIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SARAJEVSKA FILHARMONIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU BIBLIOTEKA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU "ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA"
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA OBAVEZNIH ČLANOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI NOVA-TEREZIJA (UGAO)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UPRAVLJANJU, KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU SPORTSKIH, KULTURNIH, KOMUNALNIH I DRUGIH NEKRETNINA KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAMJENI NEKRETNINA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE DVIJE PRISTUPNE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE IZ ULICE JUSUFA JUKE GOJAKA I ULICE VITKOVAC NA ULICU SAFETA ZAJKE I IZGRADNJU PARKINGA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2018. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2018. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE DEVASTIRANOG POSLOVNOG OBJEKTA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O STIPENDIRANJU DJECE BEZ OBA RODITELJA I DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE ILIJAŠ ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA GODIŠNJI PLAN REALIZACIJE ŠUMSKOPRIVREDNE OSNOVE ZA ŠGP "GORNJEBOSANSKO" - DIO I ŠGP "BISTRIČKO" - DIO U 2018. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENTIRANJA NASELJENIH MJESTA, POSLOVNIH ZONA, ULICA, TRGOVA I KUĆNIH BROJEVA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ALIĆA GAJ"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ALIĆA GAJ"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "APARTMANSKO NASELJE SOVRLE 2" - ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "APARTMANSKO NASELJE SOVRLE 2" - ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU VRŠENJA POSLOVA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU "STRATEGIJE PREMA MLADIMA OPĆINE ILIJAŠ SA AKCIONIM PLANOM 2018-2022."
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2017. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU ETIČKE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA - ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ OPĆINE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA - ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ OPĆINE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ISPRAVKU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!