"Službeni glasnik BiH", broj 15/18 12.4.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/18 [12.4.2018.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PEČATU KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O UTVRĐIVANJU POSTOJANJA JAVNOG INTERESA ZA OSNIVANJE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA U NASELJU STUP II (RADNI NAZIV: "JEDANAESTA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA)
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O POTVRĐIVANJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA DANA KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI NAGRADE "SARAJEVSKA PAHULJICA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU IMENA GORNJOJ STANICI "TREBEVIĆKE ŽIČARE" RAMO BIBER
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "BOJNIK II"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "BOJNIK II"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA SPASILACA NA VODI NA UREĐENIM KUPALIŠTIMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KULTURU I SPORT
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O OBLIKU I IZGLEDU PRIZNANJA ZA NAJBOLJU MJESNU ZAJEDNICU I SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ČOBANIJA" ZA LOKALITET "POZORIŠNA KAFANA"- RESTORAN "DVA RIBARA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ČOBANIJA" - LOKALITET "POZORIŠNA KAFANA" - RESTORAN "DVA RIBARA" (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE-ČEKALUŠA" (BOLNIČKA ULICA, K.Č. BROJ 93/3, K.O. SARAJEVO IV)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE m2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2017. GODINI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIHVATANJU PONUDE "ADRIA PLUS" D.O.O. MAKARSKA, REPUBLIKA HRVATSKA, ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU ZEMLJIŠTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO, KOJE SE NALAZI U TRPNJU, REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA- ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA - ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 m2 KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U 2017. GODINI, I VISINI NAKNADE ZA POGODNOST - RENTE, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU UDRUŽENJU VETERANA ODREDA POLICIJE "BOSNA" FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "LUŽANI"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ o izvrŠenju BudŽeta opĆine IlijaŠ za period 01.01.2017-31.12.2017. godine
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODLAGANJU IZBORA U MJESNIM ZAJEDNICAMA I PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAZIVIMA POSLOVNIH ZONA, ULICA I TRGOVA U OKVIRU ZAKONOM ODREĐENIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O USTUPANJU PRAVA KORIŠTENJA NAD ZEMLJIŠTEM UDRUŽENJU SPORTSKA AKADEMIJA ILIJAŠ U SVRHU IZGRADNJE MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA SA UMJETNOM TRAVOM
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ILIJAŠ BROJ 01/1-02-854-14/16 OD 31.03.2016. GODINE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 14/16)
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA, NAČINU, KRITERIJIMA I IZNOSU SREDSTAVA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA I DOMAĆINSTVIMA SA PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!