"Službeni glasnik BiH", broj 10/18 9.2.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 10/18 [9.2.2018.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE NA NAKNADU ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISTRAGE ZRAKOPLOVNE NESREĆE SPORTSKOG AVIONA FUJI 200, REGISTARSKIH OZNAKA E7-AAS, KOJA SE DESILA 13.5.2017. GODINE KOD MOSTARA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EVROPE O KRIVOTVORENJU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU JAVNOM ZDRAVLJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISTRAGE ZRAKOPLOVNE NESREĆE AVIONA ZENAIR CH 701 SP, REGISTARSKIH OZNAKA E7-D117, KOJA SE DESILA 9. JUNA 2017. GODINE NA PLANINI BITOVNJA KOD KONJICA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PRI KOMITETU EKSPERATA VIJEĆA EVROPE ZA EVALUACIJU BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU SAVJETODAVNE KOMISIJE ZA DUG
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISTRAGE UZROKA ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA LOKALITETU PLANINE OZREN
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA/ČLANICA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PLANA O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017. GODINU
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA TIJELA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U ZENICI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U GRAČANICI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA STRUČNE SARADNICE
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG SUDA U TEŠNJU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG SUDA U ŽIVINICAMA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U TEŠNJU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG SUDA U ŠIROKOM BRIJEGU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U ZENICI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U SANSKOM MOSTU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OPĆINSKI SUD U TUZLI
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA
MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O OSNOVNIM ELEMENTIMA, SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU RADA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG INFORMACIONOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O PREDIZBORNIM I POSTIZBORNIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA NEZAVISNIH KANDIDATA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O UTVRĐIVANJU KVALIFIKACIJA, BROJA, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU I OBUCI ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O PREDIZBORNIM I POSTIZBORNIM FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA POLITIČKIH STRANAKA
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA JANUAR 2018. GODINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA JANUAR 2018. GODINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Ministarstvo odbrane BiH
PRAVILNIK O OBAVLJANJU VANREDNOG VOJNOG PREVOZA U MINISTARSTVU ODBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!