"Službeni glasnik BiH", broj 10/18 9.2.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 10/18 [9.2.2018.]

Akti iz ovog broja:

URED VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EVROPSKE/EUROPSKE UNIJE
UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA OPĆEG ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćeni tekst)
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOM DOPRINOSU ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2018. GODINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O BROJU GLASOVA ČLANOVA SKUPŠTINE ZAŠTITNOG FONDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2018. GODINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA ČLANA UPRAVE
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" ZAVIDOVIĆI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!