Službeni glasnik BiH, broj 64/23

Na osnovu člana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. aprila do 30. juna 2023. godine izdate su dozvole za upis u Registar sljedećih lijekova:

Rb

Naziv lijeka

ATC

INN

JIDL

Proizvođač

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

ARIXTRA

B01AX05

fondaparinuks

BIH-H-3075341-0

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

7,5 mg/0.6 mL

10 napunjenih šprica po 0,6 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9001/22

12.04.2023

11.04.2028

2

ARIXTRA

B01AX05

fondaparinuks

BIH-H-4086103-7

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

10 mg/0.8 mL

10 napunjenih šprica po 0,8 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9002/22

12.04.2023

11.04.2028

3

TORVACARD NEO

C10AA05

atorvastatin

BIH-H-2940152-9

ZENTIVA, k.s., Češka Republika

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-437/21

03.04.2023

02.04.2028

4

TORVACARD NEO

C10AA05

atorvastatin

BIH-H-0758849-8

ZENTIVA, k.s., Češka Republika

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-438/21

03.04.2023

02.04.2028

5

TORVACARD NEO

C10AA05

atorvastatin

BIH-H-0230150-6

ZENTIVA, k.s., Češka Republika

film tableta

40 mg/1 tableta

30 film tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-439/21

03.04.2023

02.04.2028

6

ZEVESIN

G04BD08

solifenacin

BIH-H-5912339-8

ZENTIVA, k.s., Češka Republika

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-4985/21

04.04.2023

03.04.2028

7

ZEVESIN

G04BD08

solifenacin

BIH-H-1388222-1

ZENTIVA, k.s., Češka Republika

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-4986/21

04.04.2023

03.04.2028

8

ALMIK

G04CA02

tamsulosin

BIH-H-4489489-7

SYNTHON B.V., Nizozemska

tableta sa produženim oslobađanjem

0,4 mg/1 tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-12991/21

07.04.2023

06.04.2028

9

CEFTAZIDIM APTAPHARMA

J01DD02

ceftazidim

BIH-H-0892520-0

APTA MEDICA INTERNATIONAL d.o.o. , Slovenija

prašak za rastvor za injekciju ili infuziju

1164 mg/1 bočica

10 bočica (1 staklena bočica sa po 10 ml rastvora) u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-5264/20

28.04.2023

27.04.2028

10

PLANICID

J01XA02

teikoplanin

BIH-H-0307556-0

CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S., Turska

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

400 mg/1 bočica

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 3 ml rastvarača (voda za injekcije), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-3817/21

12.04.2023

11.04.2028

11

PLANICID

J01XA02

teikoplanin

BIH-H-4671342-2

CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S., Turska

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

200 mg/1 bočica

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 3 ml rastvarača (voda za injekcije), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-3819/21

12.04.2023

11.04.2028

12

VORAZYR

J02AC03

vorikonazol

BIH-H-3398018-0

VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Turska

prašak za rastvor za infuziju

200 mg/1 bočica

1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2350/21

27.04.2023

26.04.2028

13

PIFELTRO

J05AG06

doravirin

BIH-H-3528990-1

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

1 bočica sa 30 tableta, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7138/22

27.04.2023

26.04.2028

14

DELSTRIGO

J05AR24

doravirin, lamivudin, tenofovir disoproksil

BIH-H-0807067-2

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta+ 245 mg/1 tableta

1 bočica sa 30 filmom obloženih tableta, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7139/22

27.04.2023

26.04.2028

15

ISOPRINOSINE

J05AX05

inozin acedoben dimepranol

BIH-H-9816283-1

LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A., Portugal

sirup

50 mg/1 mL

150 ml sirupa u staklenoj boci i kašika za doziranje, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6801/21

04.04.2023

03.04.2028

16

ISOPRINOSINE

J05AX05

inozin acedoben dimepranol

BIH-H-0788195-8

LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A., Portugal

tableta

500 mg/1 tableta

50 tableta (5 PVC/PVdC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6803/21

04.04.2023

03.04.2028

17

GARDASIL 9

J07BM03

papilomavirus (humani tipovi 6,11,16,18,31,33,45,52,58)

BIH-H-8057372-8

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

30 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 60 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

10 napunjenih šprica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju, bez igala; u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-839/23

27.04.2023

26.04.2028

18

GARDASIL 9

J07BM03

papilomavirus (humani tipovi 6,11,16,18,31,33,45,52,58)

BIH-H-0950804-5

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

30 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 60 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

10 napunjenih šprica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 20 igala, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-840/23

27.04.2023

26.04.2028

19

GARDASIL 9

J07BM03

papilomavirus (humani tipovi 6,11,16,18,31,33,45,52,58)

BIH-H-9261928-4

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

30 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 60 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica sa 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 igle, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-841/23

27.04.2023

26.04.2028

20

NITINAB

L01EA03

nilotinib

BIH-H-4609499-1

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

kapsula, tvrda

150 mg/1 kapsula

112 kapsula, tvrdih (8 PE-Al/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-6318/21

03.04.2023

02.04.2028

21

NITINAB

L01EA03

nilotinib

BIH-H-0124512-0

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

kapsula, tvrda

200 mg/1 kapsula

112 kapsula, tvrdih (8 PE-Al/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-6319/21

03.04.2023

02.04.2028

22

NERIDE

L02BX03

abirateron

BIH-H-7834621-2

SYNTHON B.V., Nizozemska

film tableta

500 mg/1 tableta

60 film tableta (6 PVC/PVDC blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10044/21

03.04.2023

02.04.2028

23

NERIDE

L02BX03

abirateron

BIH-H-7420151-4

SYNTHON B.V., Nizozemska

tableta

250 mg/1 tableta

120 tableta u polietilenskoj (HDPE) bočici, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10043/21

03.04.2023

02.04.2028

24

LENALIDOMID ALKALOID

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-8865886-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-4242/21

10.04.2023

09.04.2028

25

LENALIDOMID ALKALOID

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-8639743-8

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-4243/21

10.04.2023

09.04.2028

26

LENALIDOMID ALKALOID

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-2767321-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

15 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-4244/21

10.04.2023

09.04.2028

27

LENALIDOMID ALKALOID

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-6003870-8

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

25 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-4245/21

10.04.2023

09.04.2028

28

LENALIDOMID ALKALOID

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-3637227-1

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

2,5 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10071/22

10.04.2023

09.04.2028

29

ZEOKS

V03AC03

deferasiroks

BIH-H-3414139-2

SYNTHON B.V., Nizozemska, ITEST plus s.r.o Bílé Vchýnice 10 533 16 Vápno u Přelouče Češka Republika, Češka Republika

film tableta

90 mg/1 tableta

30 fim tableta (1 PVC/PVDC/Al blister od 30 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1847/21

27.04.2023

26.04.2028

30

ZEOKS

V03AC03

deferasiroks

BIH-H-8181249-7

SYNTHON B.V., Nizozemska

film tableta

180 mg/1 tableta

30 fim tableta (1 PVC/PVDC/Al blister po 30 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1848/21

27.04.2023

26.04.2028

31

ZEOKS

V03AC03

deferasiroks

BIH-H-9321979-7

SYNTHON B.V., Nizozemska

film tableta

360 mg/1 tableta

30 fim tableta (1 PVC/PVDC/Al blister po 30 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1849/21

27.04.2023

26.04.2028

32

TRULICITY

A10BJ05

dulaglutid

BIH-H-5640658-6

ELI LILLY Export S.A., Švajcarska

otopina za injekciju

3 mg/0.5 mL

4 napunjene staklene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2014/22

22.05.2023

21.05.2028

33

TRULICITY

A10BJ05

dulaglutid

BIH-H-7400794-7

ELI LILLY Export S.A., Švajcarska

otopina za injekciju

4,5 mg/0.5 mL

4 napunjene staklene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2015/22

22.05.2023

21.05.2028

34

CEFUROKSIM APTAPHARMA

J01DC02

cefuroksim

BIH-H-0192925-0

APTA MEDICA INTERNATIONAL d.o.o. , Slovenija

prašak za rastvor za injekciju ili infuziju

1500 mg/1 bočica

10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1410/21

12.05.2023

11.05.2028

35

CEFUROKSIM APTAPHARMA

J01DC02

cefuroksim

BIH-H-0376274-5

APTA MEDICA INTERNATIONAL d.o.o. , Slovenija

prašak za rastvor za injekciju ili infuziju

750 mg/1 bočica

10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1411/21

12.05.2023

11.05.2028

36

ISOPRINOSINE

J05AX05

inozin acedoben dimepranol

BIH-H-2476896-2

LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A., Portugal

prašak za oralni rastvor

1000 mg/1 kesica

24 kesice sa praškom za oralni rastvor, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6802/21

26.05.2023

25.05.2028

37

IRINOTECAN Accord

L01CE02

irinotekan

BIH-H-1859718-8

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

koncentrat za rastvor za infuziju

20 mg/1 mL

1 bočica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4521/21

03.05.2023

02.05.2028

38

IRINOTECAN Accord

L01CE02

irinotekan

BIH-H-0464718-6

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

koncentrat za rastvor za infuziju

20 mg/1 mL

1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4522/21

03.05.2023

02.05.2028

39

OPDIVO

L01FF01

nivolumab

BIH-H-2883479-6

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Sjedinjene Američke Države

Koncentrat za otopinu za infuziju

10 mg/1 mL

1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-9726/21

04.05.2023

03.05.2028

40

OPDIVO

L01FF01

nivolumab

BIH-H-1727014-1

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Sjedinjene Američke Države

Koncentrat za otopinu za infuziju

10 mg/1 mL

1 bočica sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-9727/21

04.05.2023

03.05.2028

41

OPDIVO

L01FF01

nivolumab

BIH-H-0113669-4

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Sjedinjene Američke Države

Koncentrat za otopinu za infuziju

10 mg/1 mL

1 bočica sa 24 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-9728/21

04.05.2023

03.05.2028

42

YERVOY

L01FX04

ipilimumab

BIH-H-9786557-0

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Sjedinjene Američke Države

Koncentrat za otopinu za infuziju

5 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-10839/21

03.05.2023

02.05.2028

43

OXALIPLATINUM ACCORD

L01XA03

oksaliplatin

BIH-H-6646912-0

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

koncentrat za rastvor za infuziju

5 mg/1 mL

1staklena bočica od 20 ml ,u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4495/20

17.05.2023

16.05.2028

44

OXALIPLATINUM ACCORD

L01XA03

oksaliplatin

BIH-H-6325325-5

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

koncentrat za rastvor za infuziju

5 mg/1 mL

1 staklena bočica od 10 ml ,u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4496/20

17.05.2023

16.05.2028

45

RESPULEX

R03AL02

ipratropijum bromid, salbutamol

BIH-H-6989362-4

CIPLA EUROPE, Belgija

rastvor za raspršivanje

0,5 mg/1 ampula+ 2,5 mg/1 ampula

60 ampula po 2,5 ml rastvora za raspršivanje (12 kesica po 5 ampula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6312/22

12.05.2023

11.05.2028

46

AEROGAL

R06AX27

desloratadin

BIH-H-5628526-9

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

sirup

0,5 mg/1 mL

1 staklena boca sa 60 ml sirupa, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-530/22

04.05.2023

03.05.2028

47

SITABEL MET

A10BD07

metformin, sitagliptin

BIH-H-7217031-7

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta+ 850 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (8 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7891/21

06.06.2023

05.06.2028

48

SITABEL MET

A10BD07

metformin, sitagliptin

BIH-H-4494449-6

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (8 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7892/21

06.06.2023

05.06.2028

49

SITABEL

A10BH01

sitagliptin

BIH-H-0935983-4

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7893/21

06.06.2023

05.06.2028

50

SITABEL

A10BH01

sitagliptin

BIH-H-7899120-1

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7894/21

06.06.2023

05.06.2028

51

KERENDIA

C03DA05

finerenone

BIH-H-2071396-5

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3475/22

09.06.2023

08.06.2028

52

KERENDIA

C03DA05

finerenone

BIH-H-2496834-7

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3476/22

09.06.2023

08.06.2028

53

AMLOPRESSIN

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-1398294-2

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-308/23

09.06.2023

08.06.2028

54

AMLOPRESSIN

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-5124611-2

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-309/23

09.06.2023

08.06.2028

55

AMLOPRESSIN

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-0232948-8

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-310/23

09.06.2023

08.06.2028

56

AMLOPRESSIN

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-0145278-6

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

tableta

8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-311/23

09.06.2023

08.06.2028

57

STARTINA

C10BX05

acetilsalicilna kiselina, rosuvastatin

BIH-H-0012570-3

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula+ 100 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PA-ALU-PVC/ALU blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6651/21

02.06.2023

01.06.2028

58

STARTINA

C10BX05

acetilsalicilna kiselina, rosuvastatin

BIH-H-7696163-9

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula+ 100 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PA-ALU-PVC/ALU blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6652/21

02.06.2023

01.06.2028

59

STARTINA

C10BX05

acetilsalicilna kiselina, rosuvastatin

BIH-H-0876389-8

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

kapsula, tvrda

20 mg/1 kapsula+ 100 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PA-ALU-PVC/ALU blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6653/21

02.06.2023

01.06.2028

60

PDSOLONE 40 mg

H02AB04

metilprednizolon

BIH-H-7215480-7

SWISS PARENTERALS LIMITED., Indija

prašak za rastvor za injekciju

40 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-9036/22

05.06.2023

04.06.2028

61

ROMEZON DR

H02AB07

prednizon

BIH-H-1368116-8

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PA-Al-PVC-Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6095/21

14.06.2023

13.06.2028

62

ROMEZON DR

H02AB07

prednizon

BIH-H-6524366-1

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

2 mg/1 tableta

30 tableta (3 PA-Al-PVC-Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6096/21

14.06.2023

13.06.2028

63

ROMEZON DR

H02AB07

prednizon

BIH-H-4566602-9

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

1 mg/1 tableta

30 tableta (3 PA-Al-PVC-Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6097/21

14.06.2023

13.06.2028

64

GEMCITABINE VENUS

L01BC05

gemcitabin

BIH-H-8709108-5

VENUS PHARMA GmbH, Njemačka

prašak za rastvor za infuziju

200 mg/1 bočica

1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4396/21

05.06.2023

04.06.2028

65

GEMCITABINE VENUS

L01BC05

gemcitabin

BIH-H-2964595-2

VENUS PHARMA GmbH, Njemačka

prašak za rastvor za infuziju

1000 mg/1 bočica

1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4397/21

05.06.2023

04.06.2028

66

SCEMBLIX

L01EA06

asciminib

BIH-H-5542127-4

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PCTFE/PVC/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9979/22

06.06.2023

05.06.2028

67

SCEMBLIX

L01EA06

asciminib

BIH-H-9883710-2

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

filmom obložena tableta

40 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PCTFE/PVC/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9980/22

06.06.2023

05.06.2028

68

CISPLATINUM ACCORD

L01XA01

cisplatin

BIH-H-3137928-8

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

koncentrat za rastvor za infuziju

1 mg/1 mL

Bočica staklena; 1 x 10 ml u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-3879/21

30.06.2023

29.06.2028

69

CISPLATINUM ACCORD

L01XA01

cisplatin

BIH-H-2749665-0

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

koncentrat za rastvor za infuziju

1 mg/1 mL

Bočica staklena; 1 x 50 ml,u kutiji50mg cisplatina

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-3880/21

30.06.2023

29.06.2028

70

NUBEQA

L02BB06

darolutamid

BIH-H-4814044-7

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

112 filmom obloženih tableta (7 PVC/Al blistera sa po 16 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12493/21

12.06.2023

11.06.2028

71

HUKYNDRA

L04AB04

adalimumab

BIH-H-4949641-8

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

rastvor za injekciju u napunjenom špricu

80 mg/0.8 mL

1 špric (staklo tip I) sa 0,8 mL rastvora za injekciju u blisteru sa alkoholnim tupferom, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9410/22

05.06.2023

04.06.2028

72

HUKYNDRA

L04AB04

adalimumab

BIH-H-2020800-4

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

rastvor za injekciju u napunjenom špricu

40 mg/0.4 mL

2 napunjena injekciona šprica sa po 0,4 mL rastvora za injekciju u blisteru sa 2 alkoholna tupfera, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9409/22

05.06.2023

04.06.2028

73

HUKYNDRA

L04AB04

adalimumab

BIH-H-7743502-2

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

rastvor za injekciju u napunjenom penu

40 mg/0.4 mg

2 napunjena injekciona pena sa po 0,4 mL rastvora za injekciju u blisteru sa 2 alkoholna tupfera, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-9408/22

05.06.2023

04.06.2028

74

COSENTYX

L04AC10

sekukinumab

BIH-H-5596572-4

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

75 mg/0.5 mL

1 napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-8290/22

02.06.2023

01.06.2028

75

PARACETAMOL GALENIKA

N02BE01

paracetamol

BIH-H-1517358-2

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

sirup

120 mg/5 mL

boca od 125 ml sa 100 ml sirupa i kašikom za doziranje, kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-1045/22

06.06.2023

05.06.2028

76

GRIPPOSTAD COMPLEX

R01BA52

acetilsalicilna kiselina, pseudoefedrin

BIH-H-5640771-0

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

granule za oralnu suspenziju

30 mg/1 kesica+ 500 mg/1 kesica

10 kesica,u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-7979/21

08.06.2023

07.06.2028

77

DEFRINOL

R01BA52

ibuprofen, pseudoefedrin

BIH-H-0136678-9

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

sirup

100 mg/5 mL+ 30 mg/5 mL

1 staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-548/22

29.06.2023

28.06.2028

78

SPALMOTIL

R03CC02

salbutamol

BIH-H-2219987-7

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

oralni rastvor

2 mg/5 mL

1 staklena boca sa 200 ml oralnog rastvora i kašikom za doziranje od 5ml, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1016/22

02.06.2023

01.06.2028

79

GALITIFEN

R06AX17

ketotifen

BIH-H-0368421-9

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

sirup

1 mg/5 mL

100 ml sirupa u staklenoj bočici i kašika za doziranje od 5 ml, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1554/22

02.06.2023

01.06.2028

80

Sodium Iodide (I-131) Capsules T

V10XA01

natrijum jodid (131 I)

BIH-H-0531289-1

CURIUM NETHERLANDS B.V., Nizozemska

kapsula, tvrda

-

1 kapsula u 1 PETP bočici, u olovnom štitu

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-3056/21

30.06.2023

29.06.2028

 

 Ukupan broj lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje lijekova u promet u Bosni i Hercegovini od 01. aprila do 30. juna 2023. godine je 80.

Broj 10-02.3-5269/23
30. augusta 2023. godine


Direktor
Prim. mr. ph. Nataša Grubiša, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!