Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 81/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA PODOFICIRA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UČEŠĆU PRIPADNIKA EOD TIMA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽETKU MANDATA PJEŠADIJSKOJ JEDINICI ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA ŽALBE INSTITUTA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U GENERALNOM KONZULATU BOSNE I HERCEGOVINE U MILANU

Službene novine Federacije BiH

broj 92/18

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O PRIKUPLJENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA BUDŽETA, VANBUDŽETSKIH FONDOVA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
ODLUKU O PRIZNAVANJU ZVANJA CERTIFICIRANI STRUČNJAK

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 47/18

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ"

Međunarodni ugovori

broj 10/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ - RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ - IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU (KORIDOR VC MOSTAR JUG) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O USLOVIMA PUTOVANJA DRŽAVLJANA DVIJU ZEMALJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!