Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 56/18

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - MIŠĆINA (KEBKEBIR HADŽI AHMEDOVA) DŽAMIJA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
ODLUKU O PROGLAŠENJU OPERATORÂ SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM NA TRŽIŠTU TERMINACIJE POZIVA U INDIVIDUALNE JAVNE TELEFONSKE MREŽE NA FIKSNOJ LOKACIJI, VELEPRODAJNI NIVO

Službene novine Federacije BiH

broj 65/18

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KORIST IZVOZNO-UVOZNE BANKE KINE ZA KREDITNO ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JUNI 2018. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U JULU 2018. GODINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 34/18

VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA"ANEKS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE "DISCOVER ME ACADEMY"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U KANTONU SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 7/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI U OBLASTI MLADIH IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU О DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2016. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU POSEBNOG SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KOJE ZASTUPA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH, I ŠVEDSKE, KOJU ZASTUPA ŠVEDSKA AGENCIJA ZA MEĐUNARODNU RAZVOJNU SARADNJU, O PODRŠCI DIREKCIJI ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!