Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 57/21

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE – REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA KOMANDU, KONTROLU, KOMUNIKACIJE, KOMPJUTERE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U MINISTARSTVU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 73/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O USLOVIMA KOJE JE PREDUZEĆE ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE DUŽNO DA ISPUNJAVA U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA RADI OBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I VRŠENJA PRIJEVOZA I PRIJENOSA GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1020500000109220 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BIH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 36/21

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPOŠLJAVANJU ZDRAVSTVENOG KADRA SSS - 10 MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ZA PROVOĐENJE VAKCINACIJE PUTEM MOBILNIH TIMOVA ZA SVE FIRME U UNIJI POSLODAVACA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE UPRAVE ZA STAMBENA PITANJA

Međunarodni ugovori

broj 9/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2019. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, PROJEKAT GRADSKOG PRIJEVOZA SARAJEVO
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U INFRASTRUKTURNIM I GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA KOJI SE ODNOSI NA UZAJAMNO PRIZNAVANJE I ZAMJENU VOZAČKIH DOZVOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI FIZIKE VISOKIH ENERGIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!