Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 2/19

MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA U SEKTORU ZA SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU PO FAKTURI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Federacije BiH

broj 1/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 5. VANREDNOJ SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA" ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 48 RADNIKA PD "KRIVAJA-MOBEL" D.O.O. - U STEČAJU ZAVIDOVIĆI, KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 1/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO - KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA, KLUBOVA ZASTUPNIKA I PARLAMENTARNIH GRUPA U MANDATNOM PERIODU 2018-2022. GODINA
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "HRASNO"
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 11/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ-RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!