Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 1/22

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ŽALBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2022. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI DIJELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U 2021. GODINI IZ BUDŽETA MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 3/22

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2022. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OGRANIČAVANJU POVEĆANJA CIJENA SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU POTREBNOG IZNOSA NAKNADE ZA PODSTICANJE I JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEIEK ZA 2022. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KREDITU U SVOJSTVU ZALOŽNOG DUŽNIKA KOD PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO I UNION BANKA D.D. SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 1/22

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O JAVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O CESTAMA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU OPĆEG DOBRA I PRIRODNOG BOGATSTVA DIJELOVA PREDUZEĆA KOJIM UPRAVLJA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO I IZUZIMANJU IZ POČETNOG BILANSA I PROGRAMA PRIVATIZACIJE

Međunarodni ugovori

broj 11/21

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, PROJEKAT GRADSKOG PRIJEVOZA SARAJEVO

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!