Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 46/21

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE ("SLUŽBENI GLASNIK BIH", BR. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 I 35/18)
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA/ICA VIJEĆA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAV MJEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU

Službene novine Federacije BiH

broj 58/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - SREDSTVA IZ RFI ARANŽMANA SA MMF-OM"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" GRADOVI I OPĆINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 29/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIONO OSIGURANJE U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA KJKP GRAS D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENI U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOST1 MINISTARSTVU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA POSTUPKA INSTITUCIONALNE AKREDITACIJE I AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU IZNOSA NOVČANIH SREDSTAVA OSNIVAČA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZA POTREBE TROŠKOVA VOĐENJA POSTUPKA OSNIVANJA UNIVERZITETA, VISOKE ŠKOLE, FAKULTETA, AKADEMIJE, INSTITUTA, ODSJEKA I INSTITUTA KAO PODORGANIZACIONE JEDINICE

Međunarodni ugovori

broj 8/21

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA I U VEZI SA ŠESTIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2 PODDIONICA: TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKI GRANT IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU INVESTICIJSKOG GRANTA SIDA-E BIH MUNIC WATSAN SAN ZAKLJUČENOG OD STRANE I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE DANA 30. APRILA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU I 14. MAJA 2013. GODINE U SARAJEVU, IZMIJENJENOG 25. SEPTEMBRA 2018. (SPORAZUM O GRANTU)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2, PODDIONICA BUNA - POČITELJ) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKU PODRŠKU IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!