Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 64/21

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU I ODRŽAVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA PRIJEDOR
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA ODRŽAVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA PRIJEDOR
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI METODOLOGIJE ZA IZRADU TARIFA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE, NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRAVANJU I PRIMJENI TRŽIŠNIH PRAVILA
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 83/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PUTNIČKOJ TAKSI - NAKNADI ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE AVIO PROMETA U FEDERACIJI BIH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE О OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I ČUVANJU I UPOTREBI PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I PODUZIMANJE AKTIVNOSTI U CILJU PROVOĐENJA POLITIKE I IZVRŠAVANJA FEDERALNIH ZAKONA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 41/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI KOJE TREBA REALIZOVATI RADI USPOSTAVE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-A KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROTOKOLA O VOĐENJU PREGOVORA U VEZI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA KOMUNALNU PRIVREDU U KANTONU SARAJEVO IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U F BIH - KANTONALNI ODBOR SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 10/21

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U INFRASTRUKTURNIM I GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA KOJI SE ODNOSI NA UZAJAMNO PRIZNAVANJE I ZAMJENU VOZAČKIH DOZVOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O DELEGIRANJU ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNO-FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIJSKI PROTOKOL U VEZI FINANSIJSKE POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!