Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 10/19

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA ZA DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPĆI IZBORI 2018. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA BIRAČE KOJI GLASAJU PUTEM MOBILNOG TIMA ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADONAČELNIKE GRADOVA I NAČELNIKE OPĆINA KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 17.02.2019. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADONAČELNIKE GRADOVA I NAČELNIKE OPĆINA KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 17.02.2019. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 9/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA OPĆEG ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH TELECOM" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. GODINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2018. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU JAFA-JASE 4 D.O.O. SREBRENIK U IZNOSU OD 650.000,00 KM

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 7/19

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZA PROVOĐENJE PLANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU KAO I OVLAŠTENJE ZA POTPIS KOLEKTIVNOG UGOVORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"

Međunarodni ugovori

broj 11/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ-RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!