Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 27/21

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODATKU NA PLATU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U DIREKCIJI ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021. - 2024. GODINE
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU STRUČNOG OBRAZOVANJA, ORGANIZACIJI I USLOVIMA PROVOĐENJA PRAKTIČNE OBUKE I USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU SERIJSKOG DOBRA - SREDNJOVJEKOVNE NEKROPOLE SA STEĆCIMA I STARIM MUSLIMANSKIM NIŠANIMA NA PODRUČJU KREŠEVA NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Službene novine Federacije BiH

broj 34/21

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA FISKALNE SISTEME
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U "JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO"
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 17/21

JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA FINANSIJSKE, MARKETINŠKE I OPĆE POSLOVE JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU I ODLUKU O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM DVA NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U KANTONALNI SUD U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ANGAŽOVANJU OPREME, LIJEKOVA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 4/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA - MAKROFINANSIJSKA POMOĆ ZA BOSNU I HERCEGOVINU U IZNOSU DO 250 MILIONA EURA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O KREDITNOJ LINIJI IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA I CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE KAO AGENTA ZAJMOPRIMCA - MAKROFINANSIJSKA POMOĆ ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2 - PROJEKAT JAVNOG PRIJEVOZA SARAJEVO DIO 3) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČCA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ PROGRAMA "EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN"

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!