Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici održanoj 21. marta 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA U KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) za vrijeme trajanja štrajka.

Član 2.
(Pravo na organiziranje štrajka)

Zaposleni u Komisiji mogu organizirati štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), na način koji neće ugroziti javni interes, opću sigurnost, sigurnost zaposlenih i imovine Komisije, kao i samo funkcioniranje Komisije.

Član 3.
(Minimum procesa rada)

(1) Zaposleni u Komisiji ne mogu početi štrajk dok se ne osigura minimum procesa rada za nesmetano funkcioniranje Komisije.

(2) Minimum procesa rada u Komisiji za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se u obimu do 20% kadrovskih kapaciteta Komisije.

Član 4.
(Kriteriji za osiguranje minimuma procesa rada)

Minimum procesa rada u Komisiji za vrijeme trajanja štrajka utvrđuje se na osnovi sljedećih kriterija:

a) postojanje obaveznih rokova za okončanje poslovne aktivnosti;

b) vezanost poslovne aktivnosti za obavljanje ostalih poslovnih procesa u Komisiji i institucijama sa kojima Komisija sarađuje na realizaciji projekata zaštite naslijeđa.

Član 5.
(Osiguravanje minimuma procesa rada)

Izvršni funkcioner Komisije dužan je, odmah nakon saznanja o organiziranju štrajka:

a) odrediti poslove i radne zadatke koje je neophodno izvršavati za vrijeme trajanja štrajka;

b) odrediti zaposlene koji će raditi za vrijeme trajanja štrajka, u skladu sa članom 3. stav (2) ove odluke.

Član 6.
(Odluka o raspoređivanju zaposlenih u slučaju štrajka)

(1) Ukoliko do početka štrajka ne dođe do rješavanja spora mirnim putem, izvršni funkcioner Komisije posebnom odlukom određuje zaposlene koji su dužni raditi za vrijeme štrajka radi osiguranja minimuma procesa rada.

(2) Izvršni funkcioner Komisije ne može odrediti članove štrajkačkog odbora da rade u smislu stava (1) ovog člana, bez saglasnosti štrajkačkog odbora.

(3) Organizatori štrajka dužni su sarađivati sa izvršnim funkcionerom Komisije za vrijeme trajanja štrajka, a radi osiguranja minimuma procesa rada.

Član 7.
(Provođenje odluke)

Za provođenje ove odluke nadležna je Komisija.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ovaj odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 74/19
21. marta 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!