Službeni glasnik BiH, broj 61/19

Na osnovu člana 122, a u skladu sa članom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 1. januara 2019. do 31. marta 2019. godine izdate su Dozvole za obnovu dozvole u Registaru sljedećih lijekova:

R.b.

Naziv lijeka

Proizvođač

INN

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

RANOBEL

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

ranitidin

film tableta

150 mg/1 tableta

1 staklena bočica sa 60 film tableta u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5731/18

04.01.2019

15.01.2024

2

OMEPRAZID

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

omeprazol

gastrorezistentna kapsula, tvrda

20 mg/1 kapsula

14 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5726/18

04.01.2019

15.01.2024

3

ZYTRON

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

ondansetron

rastvor za injekciju

8 mg/4 mL

5 staklenih ampula po 4 ml rastvora za injekciju (1 PVC blister), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4050/18

04.01.2019

21.11.2023

4

ZYTRON

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

ondansetron

rastvor za injekciju

4 mg/2 mL

5 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju (1 PVC blister), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4049/18

04.01.2019

21.11.2023

5

KOGENATE Bayer 500 IU

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

faktor koagulacije VIII, rekombinantni

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

500 i.j./1 viala

1 bočica saBio-Set uređajem sa praškom, 1 šprica sa 2,5 ml vode za injekciju, 1 adapter za bočicu, 1 venipunkturni set, 2 sterilna alkoholna tufera, 2 suha tufera i 2 flastera

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4933/18

29.01.2019

19.12.2023

6

FERRUM LEK 100 mg

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks

tableta za žvakanje

100 mg/1 tableta

30 tableta za žvakanje (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4270/18

31.01.2019

19.03.2024

7

FERRUM LEK 50 mg/5ml

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks

sirup

50 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 100 ml sirupa, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4496/18

31.01.2019

19.03.2024

8

FERRUM LEK 100 mg/2 ml

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

gvožđe III hidroksid kompleks sa dekstranom

rastvor za injekciju

100 mg/2 mL

5 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4495/18

31.01.2019

19.03.2024

9

ATENOLOL Pliva

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

atenolol

tableta

50 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4136/18

22.01.2019

21.11.2023

10

BIPRESSO

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

bisoprolol

film tableta

2.5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/PVC/PVdC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2616/18

18.01.2019

10.10.2023

11

BIPRESSO

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

bisoprolol

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/PVC/PVdC blistera sa 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2598/18

18.01.2019

10.10.2023

12

LOTAR

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

losartan

film tableta

50 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5061/18

18.01.2019

22.12.2023

13

LOTAR

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

losartan

film tableta

100 mg/1 tableta

30 film tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5060/18

18.01.2019

22.12.2023

14

YANIDA

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

valsartan

film tableta

160 mg/1 tableta

 28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5171/18

11.01.2019

26.12.2023

15

YANIDA

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

valsartan

film tableta

80 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5170/18

11.01.2019

26.12.2023

16

YANIDA H

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

hidrohlorotiazid, valsartan

film tableta

80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5169/18

29.01.2019

26.12.2023

17

YANIDA HL

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

hidrohlorotiazid, valsartan

film tableta

160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5168/18

29.01.2019

26.12.2023

18

BIVACYN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

bacitracin, neomicin

mast

3500 i.j./1 g+ 500 i.j./1 g

30 g masti u aluminijskoj tubi, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4269/18

10.01.2019

19.03.2024

19

BETHAGEN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

betametazon, gentamicin

krem

0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g

15 g kreme

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4876/18

16.01.2019

19.12.2023

20

MEDAZOL

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

metronidazol

vaginalna tableta

500 mg/1 tableta

10 vaginalnih tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6264/18

30.01.2019

26.02.2024

21

TOLDEX

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tolterodin

kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda

4 mg/1 kapsula

28 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC/AI blistera po 14 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5621/18

22.01.2019

23.01.2024

22

EDICIN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

vankomicin

prašak za rastvor za infuziju

1000 mg/1 boca

1 staklena bočica sa 1000 mg praška za rastvor za infuziju u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10152/17

29.01.2019

22.09.2023

23

EDICIN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

vankomicin

prašak za rastvor za infuziju

500 mg/1 boca

1 staklena bočica sa 500 mg praška za rastvor za infuziju u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10151/17

29.01.2019

22.09.2023

24

PRIORIX-TETRA

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

kombinovana vakcina protiv morbila, parotitisa, rubeole i varičela, živa, atenuisana

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

3 Log10CCID50/0.5 mL+ 4,4 Log10CCID50/0.5 mL+ 3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3,3 Log10PFU/0.5 mL

1 bočica sa praškom i 1 napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5278/18

16.01.2019

09.01.2024

25

CERVARIX

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

papilomavirus (humani tipovi 16, 18)

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

20 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica (PFS) sa 0,5 mL suspenzije

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1531/18

25.01.2019

10.10.2023

26

VINORELSIN

ACTAVIS Group PTC ehf, Island

vinorelbin

koncentrat za rastvor za infuziju

50 mg/5 mL

 1 staklena bočica od 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4613/18

23.01.2019

04.12.2023

27

DIFEN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

diklofenak

želučanootporna tableta

50 mg/1 tableta

20 želučanootpornih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4522/18

21.01.2019

19.12.2023

28

CAFFETIN MENSTRUAL

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

ibuprofen

film tableta

200 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/Al - blister sa 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-5849/18

25.01.2019

30.01.2024

29

DEKSALGIN

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

deksketoprofen

gel

12.5 mg/1 g

1 Al tuba sa 60 g gela, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5699/18

23.01.2019

14.01.2024

30

PARACETAMOL Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

paracetamol

tableta

500 mg/1 tableta

500 tableta (50 PVC/PVDC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5897/18

22.01.2019

22.01.2024

31

ADOLOR Kombi

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

kofein, paracetamol

tableta

500 mg/1 tableta+ 65 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-5895/18

28.01.2019

22.01.2024

32

RHINOSTOP

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

hlorfenamin, paracetamol, pseudoefedrin

sirup

101 mg/5 mL+ 20.2 mg/5 mL+ 1.01 mg/5 mL

staklena bočica sa 100 mL sirupa, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1589/18

03.01.2019

22.09.2023

33

RHINOSTOP

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

hlorfenamin, paracetamol, pseudoefedrin

tableta

251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta+ 2.54 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1626/18

03.01.2019

22.09.2023

34

RHINOSTOP

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

hlorfenamin, paracetamol, pseudoefedrin

tableta

251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta+ 2.54 mg/1 tableta

10 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1588/18

03.01.2019

22.09.2023

35

NEURONTIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

gabapentin

kapsula, tvrda

100 mg/1 kapsula

20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2697/18

08.01.2019

22.12.2023

36

NEURONTIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

gabapentin

kapsula, tvrda

300 mg/1 kapsula

50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2698/18

08.01.2019

22.12.2023

37

NEURONTIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

gabapentin

kapsula, tvrda

400 mg/1 kapsula

50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2699/18

08.01.2019

22.12.2023

38

ZYPREXA

ELI LILLY Export S.A, Švajcarska

olanzapin

obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4826/18

30.01.2019

19.12.2023

39

ZYPREXA

ELI LILLY Export S.A, Švajcarska

olanzapin

obložena tableta

5 mg/1 tableta

28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4825/18

30.01.2019

19.12.2023

40

PROSPERA

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

risperidon

filmom obložena tableta

1 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister po 20 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4281/18

22.01.2019

19.12.2023

41

PROSPERA

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

risperidon

filmom obložena tableta

2 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4282/18

22.01.2019

19.12.2023

42

PROSPERA

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

risperidon

filmom obložena tableta

3 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4283/18

22.01.2019

19.12.2023

43

PHEZAM

ACTAVIS Group PTC ehf, Island

cinarizin, piracetam

kapsula, tvrda

400 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula

60 kapsula, tvrdih (6 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4965/18

30.01.2019

19.12.2023

44

MEDAZOL

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

metronidazol

tableta

250 mg/1 tableta

20 tableta u polipropilenskoj bočici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6262/18

30.01.2019

26.02.2024

45

MEDAZOL

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

metronidazol

tableta

400 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6263/18

30.01.2019

26.02.2024

46

SEEBRI BREEZHALER

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

glikopironijum bromid

prašak za inhaliranje, tvrda kapsula

44 µg/1 doza

30 tvrdih kapsula i 1 inhalator (3 blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4745/18

16.01.2019

09.12.2023

47

BISOLEX

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

bromheksin

oralne kapi, otopina

2 mg/1 mL

30 ml oralnih kapi, otopine u staklenoj bočici sa nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4138/18

10.01.2019

20.11.2023

48

LORATADIN Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

loratadin

tableta

10 mg/1 tableta

10 tableta (PVC/Al blister sa 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-5894/18

28.01.2019

22.01.2024

49

EYLEA

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

aflibercept

otopina za injekciju

40 mg/1 mL

1 napunjen injekcioni špric sa 90 mikrolitara otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5116/18

18.01.2019

12.01.2024

50

EYLEA

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

aflibercept

otopina za injekciju

40 mg/1 mL

1 bočica sa 100 mikrolitara otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5115/18

18.01.2019

09.01.2024

51

PULCET

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4974/18

14.02.2019

19.12.2023

52

PULCET

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4973/18

14.02.2019

19.12.2023

53

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

gastrorezistentna tableta

500 mg/1 tableta

100 gastrorezistentnih tableta (10 PVC/PDVC/Al - blister po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-4811/18

01.02.2019

16.12.2023

54

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

gastrorezistentna tableta

500 mg/1 tableta

50 gastrorezistentnih tableta (5 PVC/PDVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-4810/18

01.02.2019

16.12.2023

55

MESALAZIN REPLEK FARM

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

mesalazin

film tableta

500 mg/1 tableta

50 film tableta (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7625/18

27.02.2019

20.03.2024

56

KREON 10000

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

150 mg/1 kapsula

20 kapsula (2 Al/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6224/18

28.02.2019

06.02.2024

57

KREON 25000

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

300 mg/1 kapsula

50 kapsula (plastični HPDE - spremnik) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6223/18

28.02.2019

06.02.2024

58

KREON 40000

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

400 mg/1 kapsula

50 gastrorezistentnih kapsula (plastični HPDE - spremnik) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6225/18

28.02.2019

06.02.2024

59

AMARYL

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

glimepirid

tableta

1 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/Al - blister sa 30 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7279/18

04.02.2019

19.03.2024

60

AMARYL

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

glimepirid

tableta

3 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7280/18

04.02.2019

19.03.2024

61

AMARYL

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

glimepirid

tableta

2 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7278/18

04.02.2019

19.03.2024

62

CALCIUM LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

kalcijum

šumeća tableta

500 mg/1 tableta

polipropilenska bočica (polietilenski zatvarač i sredstvo za sušenje) sa 20 šumećih tableta u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9527/17

18.02.2019

09.10.2023

63

ASK Lek

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

acetilsalicilna kiselina

tableta

100 mg/1 tableta

100 tableta (4 PVC/PVDC /AI - blister sa 25 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9523/17

19.02.2019

16.09.2023

64

MONOZID 25

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

hidrohlorotiazid

tableta

25 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3121/18

26.02.2019

23.10.2023

65

CORONIS

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

karvedilol

tableta

6,25 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera po 14 tableta)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5480/18

08.02.2019

15.01.2024

66

CORONIS

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

karvedilol

tableta

12,5 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5479/18

08.02.2019

15.01.2024

67

CORDIPIN Retard

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

nifedipin

tableta s produljenim oslobađanjem

20 mg/1 tableta

30 tableta s produljenim oslobađanjem (2 Al/PVC/PVDC blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5834/18

27.02.2019

05.02.2024

68

ULTROX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

rosuvastatin

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2Al-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5129/18

07.02.2019

25.12.2023

69

ULTROX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

rosuvastatin

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 Al-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5208/18

07.02.2019

25.12.2023

70

OXYCORT

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska

hidrokortizon, oksitetraciklin

sprej za kožu, suspenzija

9.3 mg/1 g+ 3.1 mg/1 g

32,25 g spreja za kožu, suspenzije u aluminijskom spremniku pod pritiskom s raspršivačem i PP zatvaračem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4862/17

04.02.2019

21.01.2023

71

LOMEXIN

RECORDATI Industria Chimica & Farmaceutica S.p.A, Italija

fentikonazol

vaginalna kapsula, meka

600 mg/1 vagitorija

Al PVC/PVdC blister, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3318/18

06.02.2019

04.11.2023

72

AMOXIBOS

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

amoksicilin

kapsula, tvrda

500 mg/1 kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 8 kapsula)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5273/18

21.02.2019

20.01.2024

73

XORIMAX

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

cefuroksim

obložena tableta

250 mg/1 tableta

10 obloženih tableta (1 Alu/Alu blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10237/17

14.02.2019

10.10.2023

74

XORIMAX

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

cefuroksim

obložena tableta

500 mg/1 tableta

10 obloženih tableta (1Alu/Alu blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10238/17

14.02.2019

10.10.2023

75

LINCOCIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

linkomicin

kapsula, tvrda

500 mg/1 kapsula

12 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC blister sa 12 kapsula, tvrdih), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4099/18

20.02.2019

02.12.2023

76

BRAMITOB

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A, Italija

tobramicin

rastvor za raspršivanje

300 mg/4 mL

56 jednodoznih polietilenskih spremnika(14x4) sa po 4 ml rastvora za raspršivanje(po 4 spremnika u zaštitnoj vrećici), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6132/18

19.02.2019

30.01.2024

77

CIFLOXINAL

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

ciprofloksacin

film tableta

500 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2900/18

15.02.2019

24.10.2023

78

CIPROFLOKSACIN Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

ciprofloksacin

film tableta

500 mg/1 tableta

10 film tableta (PVC-PVDC/Al folija-blister sa 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5898/18

26.02.2019

22.01.2024

79

TAVANIC

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

levofloksacin

film tableta

500 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3315/18

13.02.2019

03.11.2023

80

TAVANIC

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

levofloksacin

film tableta

250 mg/1 tableta

10 film tableta (PVC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3316/18

13.02.2019

03.11.2023

81

TAVANIC

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

levofloksacin

rastvor za infuziju

5 mg/1 mL

100 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3317/18

13.02.2019

03.11.2023

82

ECALTA

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

anidulafungin

prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

100 mg/1 boca

1 staklena bočica sa praškom za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3926/18

28.02.2019

18.11.2023

83

NIMENRIX

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

meningokokus A, C, Y, W-135, četverovalentni prečišćeni polisaharidni antigen konjugovani

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

5 µg/0.5 mL+ 5 µg/0.5 mL+ 5 µg/0.5 mL+ 5 µg/0.5 mL

1 bočica s liofiliziranim praškom i 1 napunjena šprica sa rastvaračem (1 doza) u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-7181/18

15.02.2019

12.03.2024

84

INFANRIX IPV + Hib

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju

≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica (PFS) i 1 staklena bočica praška

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-2134/18

22.02.2019

22.09.2023

85

PEGASYS

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

peginterferon alfa-2a

rastvor za injekciju u napunjenom špricu

180 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4798/18

19.02.2019

22.12.2023

86

COPAXONE

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

glatiramer acetat

otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

20 mg/1 mL

28 napunjenih štrcaljki sa iglom, sa po 1 ml otopine za injekciju (4 blistera po 7 napunjenih štrcaljki), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-5686/18

21.02.2019

16.01.2024

87

GRIPPOSTAD topli napitak

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

paracetamol

prašak za oralni rastvor

600 mg/1 kesica

5 kesica (5 Al - kesica sa po 5 g praška za oralni rastvor), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7516/18

08.02.2019

19.03.2024

88

LEKADOL plus C

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

askorbinska kiselina, paracetamol

granule za oralni rastvor

500 mg/5 g+ 300 mg/5 g

10 PAP/PE/Al/ PE - vrećica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-921/18

19.02.2019

22.12.2023

89

LUNATA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

zolpidem

film tableta

5 mg/1 tableta

10 film tableta (1 Al/PVC blister po 10 tableta) u kutiji.

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5064/18

07.02.2019

22.12.2023

90

LUNATA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

zolpidem

film tableta

5 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5066/18

07.02.2019

22.12.2023

91

LUNATA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

zolpidem

film tableta

10 mg/1 tableta

10 film tableta (1 Al/PVC blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5067/18

07.02.2019

22.12.2023

92

LUNATA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

zolpidem

film tableta

10 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5065/18

07.02.2019

22.12.2023

93

ARICEPT

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

donepezil

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8926/16

04.02.2019

25.07.2022

94

ARICEPT

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

donepezil

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8951/16

04.02.2019

25.07.2022

95

ARICEPT EVESS

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

donepezil

oralna disperzibilna tableta

5 mg/1 tableta

28 oralnih disperzibilnih tableta (2 PVC/PVdC/PE/PVdC/PVC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1273/17

05.02.2019

22.10.2022

96

ARICEPT EVESS

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

donepezil

oralna disperzibilna tableta

10 mg/1 tableta

28 oralnih disperzibilnih tableta (2 PVC/PVdC/PE/PVdC/PVC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1274/17

05.02.2019

22.10.2022

97

THERAFLU Max plus C

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

askorbinska kiselina, fenilefrin, paracetamol

prašak za oralni rastvor

1000 mg/1 kesica+ 40 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica

5 kesica po 6,427 g praška za oralni rastvor (laminirane kesice - papir/PE/Al/PE), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2138/18

07.02.2019

24.10.2023

98

THERAFLU Max plus C

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

askorbinska kiselina, fenilefrin, paracetamol

prašak za oralni rastvor

10 mg/1 kesica+ 40 mg/1 kesica+ 1000 mg/1 kesica

10 kesica (laminirane kesice - papir/PE/Al/PE sa 6,427 g praška za oralni rastvor), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2139/18

07.02.2019

28.08.2024

99

ZESPIRA

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

montelukast

film tableta

10 mg/1 tableta

28 film tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3957/18

11.02.2019

21.11.2023

100

BISOLEX

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

bromheksin

sirup

4 mg/5 mL

200 ml sirupa u bočici i plastična odmjerna kašičica od 5 ml u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4137/18

01.02.2019

20.11.2023

101

LORDES

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

desloratadin

sirup

2.5 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 60 ml sirupa u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4754/18

11.02.2019

05.12.2023

102

ZYTRON

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

ondansetron

film tableta

4 mg/1 tableta

10 film tableta (1 AL/PVC blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5814/18

11.03.2019

30.01.2024

103

ZYTRON

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

ondansetron

film tableta

8 mg/1 tableta

10 film tableta (1 AL/VC blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5813/18

11.03.2019

30.01.2024

104

CARSIL

SOPHARMA AD, Bugarska

silimarin

kapsula, tvrda

90 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (5 PVC/Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6612/18

18.03.2019

23.02.2024

105

LYXUMIA

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

liksisenatid

rastvor za injekciju u napunjenom penu

10 µg/0.2 mL+ 20 µg/0.2 mL

1 zeleni napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 10 µg) i 1 ljubičasti napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 20 µg), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6343/18

28.03.2019

12.02.2024

106

LYXUMIA

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

liksisenatid

rastvor za injekciju u napunjenom penu

20 µg/0.2 mL

2 ljubičasta napunjena pena po 3 ml rastvora za injekciju (sa 14 doza od 20 µg), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6342/18

28.03.2019

12.02.2024

107

LYXUMIA

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

liksisenatid

rastvor za injekciju u napunjenom penu

10 µg/0.2 mL

1 zeleni napunjeni pen sa 3 ml rastvora za injekciju (14 doza od 10 µg), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6341/18

28.03.2019

12.02.2024

108

XARELTO (▼)

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

rivaroksaban

film tableta

10 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PP/Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5993/18

08.03.2019

02.02.2024

109

REFERUM

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks

sirup

100 mg/5 mL

100 ml sirupa u staklenoj boci, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7626/18

12.03.2019

20.03.2024

110

REFERUM

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks

sirup

50 mg/5 mL

100 ml sirupa u staklenoj boci, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7629/18

12.03.2019

20.03.2024

111

CAPD/DPCA 18 stay safe

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

otopina za peritonejsku dijalizu

5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL

4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6529/18

06.03.2019

03.02.2024

112

CAPD/DPCA 19 stay safe

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

otopina za peritonejsku dijalizu

5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL

4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6530/18

06.03.2019

03.02.2024

113

CAPD/DPCA 2 stay safe

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

otopina za peritonejsku dijalizu

5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 16.5 g/1000 mL

4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6525/18

06.03.2019

03.02.2024

114

CAPD/DPCA 3 stay safe

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

otopina za peritonejsku dijalizu

5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL

4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6526/18

06.03.2019

03.02.2024

115

CAPD/DPCA 4 stay safe

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

otopina za peritonejsku dijalizu

5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL

4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6527/18

06.03.2019

03.02.2024

116

AMIODARON FARMAVITA

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

amiodaron

tableta

200 mg/1 tableta

60 tableta (4 PVC/Al blistera sa 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6090/18

21.03.2019

19.03.2024

117

ORMIDOL

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

atenolol

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4167/18

13.03.2019

22.12.2023

118

MILENOL

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

karvedilol

tableta

12.5 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta) u kartonskoj kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6289/18

11.03.2019

24.02.2024

119

MILENOL

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

karvedilol

tableta

25 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta) u kartonskoj kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6290/18

11.03.2019

24.02.2024

120

LERCANIL 10

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

lerkanidipin

film tableta

10 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3941/18

11.03.2019

20.11.2023

121

LERCANIL 10

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

lerkanidipin

film tableta

10 mg/1 tableta

60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3942/18

11.03.2019

20.11.2023

122

LERCANIL 10

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

lerkanidipin

film tableta

10 mg/1 tableta

90 film tableta (9 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3943/18

11.03.2019

20.11.2023

123

ANGIOTEC

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

enalapril

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (1Al/PVC blister po 30 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4169/18

18.03.2019

21.11.2023

124

ANGIOTEC

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

enalapril

tableta

20 mg/1 tableta

30 tableta (1 Al/PVC blister po 30 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4170/18

18.03.2019

21.11.2023

125

ANGIOTEC

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

enalapril

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (1Al/PVC blister po 30 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4168/18

18.03.2019

21.11.2023

126

KONVERIL plus

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

20 tableta (2 Al-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5698/18

18.03.2019

15.01.2024

127

IRUZID 10

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

hidrohlorotiazid, lizinopril

tableta

10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6089/18

11.03.2019

19.03.2024

128

SYNOPEN

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

hloropiramin

mast

10 mg/1 g

1 Al tuba sa 20 g masti, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6234/18

25.03.2019

06.02.2024

129

UTROGESTAN

BESINS HEALTHCARE (HONG-KONG) LIMITED, Kina

progesteron

kapsula, meka

100 mg/1 kapsula

30 kapsula, mekih (2 PVC/AI blistera po 15 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5437/18

26.03.2019

09.01.2024

130

DIANE 35

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

ciproteron, etinilestradiol

obložena tableta

2 mg/1 tableta+ 0.035 mg/1 tableta

21 obložena tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7366/18

14.03.2019

19.03.2024

131

DIANE 35

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

ciproteron, etinilestradiol

obložena tableta

2 mg/1 tableta+ 0.035 mg/1 tableta

63 obložene tablete (3 PVC/Al - blistera po 21 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7367/18

14.03.2019

19.03.2023

132

AMPIBOS

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ampicilin

kapsula, tvrda

500 mg/1 kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVdC/Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6605/18

01.03.2019

25.02.2024

133

MEAXIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

imatinib

filmom obložena tableta

400 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-4023/18

06.03.2019

03.12.2023

134

MEAXIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

imatinib

filmom obložena tableta

400 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-4022/18

06.03.2019

03.12.2023

135

MEAXIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

imatinib

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta(12 PVC/PE/PVDC blistera po10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-4021/18

06.03.2019

03.12.2023

136

MEAXIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

imatinib

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-4020/18

06.03.2019

03.12.2023

137

MEAXIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

imatinib

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-4018/18

06.03.2019

03.12.2023

138

MEAXIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

imatinib

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-4019/18

06.03.2019

03.12.2023

139

VOTUBIA

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

everolimus

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 Al/poliamid/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-5272/18

08.03.2019

29.12.2023

140

VOTUBIA

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

everolimus

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (3 Al/poliamid/Al/PVC blistera po 10 tableta)

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-5271/18

08.03.2019

29.12.2023

141

VOTUBIA

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

everolimus

tableta

2.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-5270/18

08.03.2019

29.12.2023

142

XALKORI (▼)

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

crizotinib

kapsula, tvrda

200 mg/1 kapsula

60 kapsula, tvrdih (6 PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-8305/18

29.03.2019

19.06.2024

143

XALKORI

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

crizotinib

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

60 kapsula, tvrdih (6 PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-8306/18

29.03.2019

19.06.2024

144

DEKSALGIN

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

deksketoprofen

film tableta

25 mg/1 tableta

 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC/AI blister neprozirni sa 10 film tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-5704/18

25.03.2019

14.01.2024

145

ALOPURINOL FARMAVITA

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

alopurinol

tableta

100 mg/1 tableta

100 tableta (1 PVC bočica) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6141/18

21.03.2019

26.02.2024

146

FOSAMAX T

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

alendronska kiselina

tableta

70 mg/1 tableta

4 tablete (1 Al/Al blister sa 4 tablete) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8226/18

21.03.2019

26.04.2024

147

TRAMADOL LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

tramadol

tableta s modificiranim oslobađanjem

100 mg/1 tableta

20 tableta sa modifciranim oslobađanjem (2 PP/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9451/17

13.03.2019

01.07.2023

148

TRAMADOL LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

tramadol

tableta s modificiranim oslobađanjem

100 mg/1 tableta

10 tableta sa modificiranim oslobađanjem (1 PP/Al- blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9450/17

13.03.2019

01.07.2023

149

PANADOL BABY

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

paracetamol

oralna suspenzija

120 mg/5 mL

100 ml oralne suspenzije

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6119/18

07.03.2019

30.01.2024

150

HELEX SR

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

alprazolam

tableta sa produženim oslobađanjem

0.5 mg/1 tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10036/17

15.03.2019

29.07.2023

151

HELEX SR

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

alprazolam

tableta sa produženim oslobađanjem

1 mg/1 tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10081/17

15.03.2019

29.07.2023

152

HELEX SR

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

alprazolam

tableta sa produženim oslobađanjem

2 mg/1 tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10082/17

15.03.2019

29.07.2023

153

PULMOZYME

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

dornaza alfa

rastvor za raspršivanje

1 mg/1 mL

2,5 ml otopine u plastičnoj (polietilen) ampuli, 6 ampula u zaštitnoj foliji, u kartonskoj kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3305/18

06.03.2019

20.11.2023

154

SYNOPEN

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

hloropiramin

otopina za injekciju

20 mg/2 mL

10 ampula po 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6233/18

25.03.2019

06.02.2024

155

PATAMIN

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o.Banja Luka, Bosna i Hercegovina

olopatadin

kapi za oči, rastvor

1 mg/1 mL

1 PE bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6287/18

14.03.2019

25.02.2024

 Ukupan broj lijekova kojima je izvršena obnova dozvole za stavljanje lijekova u promet u Bosni i Hercegovini od 01. januara do 31. marta 2019. godine je 155.

Broj 10-02.3-4216/19
28. augusta 2019. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!