Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 13a. Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 24/08 i 60/13) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, na 175. sjednici, održanoj 23.7.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRESTANKU RADA JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE, UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE U IZGRADNJI I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE U IZGRADNJI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se prestanak rada Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), Upravnog odbora Zavoda u izgradnji (u daljem tekstu: Upravni odbor) i Nadzornog odbora Zavoda u izgradnji (u daljem tekstu: Nadzorni odbor).

Član 2.
(Datum)

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda, Upravni odbor i Nadzorni odbor prestaju sa radom 31.7.2019. godine.

Član 3.
(Prelazne odredbe)

(1) Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda od 1.8.2019. godine ne može stvarati bilo kakve nove obaveze.

(2) Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda će zaključno sa 31.7.2019. godine okončati sve započete poslove, koji dospijevaju do 31.7.2019. godine.

(3) Dana 1.8.2019. godine prava i obaveze Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda vezana za pristup sredstvima Projekta kao i sva ostala prava i obaveze prelaze na Zavod.

(4) Stavlja se van snage Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda sa danom 31.7.2019. godine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 78/19
23. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!