Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA JULI 2019. GODINE


I


1. Mensudin Fejzić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za komunikacije u Upravi za operacije, Granična policija BiH, počev od 15.07.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Irena Penc Puzić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za prava nacionalnih manjina i izvještavanje o konvencijama u Odjelu za zaštitu prava i saradnju sa nacionalnim i drugim manjinama i vjerskim zajednicama i NVO Sektora za ljudska prava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 15.07.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Dino Borovina, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za praćenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u Odjelu za pripremu izvještaja o primjeni Konvencije iz oblasti ljudskih prava Sektora za ljudska prava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 15.07.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Adis Osmanović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za evropske integracije i međunarodnu saradnju u sportu u Odsjeku za međunarodnu saradnju i razvoj sporta Sektora za sport, Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 22.07.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Vedrana Janjetović-Čojo, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju u Odsjeku za evropske integracije i međunarodnu saradnju Sektora za zdravstvo, Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 22.07.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Mario Janeček, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za borbu protiv terorizma u Sektoru za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Marija Kovačević, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za porezno-upravni postupak u Odjeljenju za pravne poslove, Centralni ured, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Anes Muslimović, postavlja se na radno mjesto šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja u Odsjeku za normativno pravne poslove, Centralni ured, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Ervina Samardžić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za administrativne poslove u Sektoru za poslovne usluge, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Stanko Gajić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za poslovne usluge, RC Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

XI


1. Adisa Kukuruzović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za kontrolu u Sektoru za carine, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

XII


1. Zagorka Gojković, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja u Sektoru za carine, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

XIII


1. Ale Muslimović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka-carinske laboratorije u Sektoru za carine, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

XIV


1. Milica Vidović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za obradu poreznih prijava u Sektoru za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika.

XV


1. Mara Ćalić, postavlja se na radno mjesto šef Grupe za obradu poreznih prijava u Odsjeku za poreze, RC Banja Luka, Sektor za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XVI


1. Miro Blagojević, postavlja se na radno mjesto šef Grupe za podršku korisnicima sistema PKI UIO u Odsjeku za elektronske potpise i certifikate Sektora za informacione tehnologije, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XVII


1. Muhidin Hadžibegić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za statusna pitanja i zaštitu prava u Odsjeku za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XVIII


1. Lejla Mehmedović, postavlja se na radno mjesto šef Grupe za operativne poslove u Odsjeku za obavještavanje Sektora za provedbu propisa, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XIX


1. Alija Biščević, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za snabdijevanje klasama V, VII i IX u Odsjeku za snabdijevanje Sektora za nabavku i logistiku, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-131-12/19
01. augusta 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!