Službeni glasnik BiH, broj 68/19

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 28. stav 2. i člana 29. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10,40/12 i 93/17) i Mišljenja Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj 03-34-2-598-6/18 od 01.10.2018. godine i broj 03-34-2-598-13/18 od 02.09.2019. godine, direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENICE - POMOĆNICA DIREKTORA

1. Ivana Veselčić, imenuje se za rukovodeću državnu službenicu - pomoćnica direktora u Sektoru za pravne, finansijske i opće poslove Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, počev od 11.10.2019. godine.

2. Imenovanoj rukovodećoj državnoj službenici iz tačke 1. ovog rješenja pripada plaća iz B5 platnog razreda, kao i druga prava i obaveze u skladu s važećim propisima.

3. Žalba na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-07-3-682/19
01. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Ureda za zakonodavstvo
Vijeća ministara BiH
Mr. Džemail Ćibo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!