Službeni glasnik BiH, broj 64/23

Na osnovu člana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. aprila do 30. juna 2023. godine izdate su Dozvole za obnovu dozvole u Registru sljedećih lijekova

Rb

Naziv lijeka

ATC

INN

JIDL

Proizvođač

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

ESSO

A02BC05

esomeprazol

BIH-H-6874776-5

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna kapsula, tvrda

20 mg/1 kapsula

14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera sa 7 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10023/21

12.04.2023

11.04.2028

2

ESSO

A02BC05

esomeprazol

BIH-H-6071943-8

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna kapsula, tvrda

20 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10024/21

12.04.2023

11.04.2028

3

ESSO

A02BC05

esomeprazol

BIH-H-9780465-6

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna kapsula, tvrda

40 mg/1 kapsula

14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10025/21

12.04.2023

11.04.2028

4

ESSO

A02BC05

esomeprazol

BIH-H-1763537-2

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna kapsula, tvrda

40 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10026/21

12.04.2023

11.04.2028

5

SULFASALAZIN KRKA EN

A07EC01

sulfasalazin

BIH-H-4517910-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

gastrorezistentna tableta

500 mg/1 tableta

50 gastrorezistentnih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10405/21

11.04.2023

10.04.2028

6

NOVORAPID FLEXPEN

A10AB05

insulin aspart

BIH-H-1454508-8

NOVO NORDISK A/S, Danska

rastvor za injekciju u napunjenom penu

100 i.j./1 mL

5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3733/22

24.04.2023

23.04.2028

7

NOVOMIX 30 FLEXPEN

A10AD05

insulin aspart

BIH-H-1570050-1

NOVO NORDISK A/S, Danska

suspenzija za injekciju u napunjenom penu

100 i.j./1 mL

5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12322/21

18.04.2023

17.04.2028

8

SIOFOR 1000

A10BA02

metformin

BIH-H-9906936-6

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

film tableta

1000 mg/1 tableta

60 film tableta (4 PVC/Al blistera po15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10682/21

21.04.2023

09.07.2028

9

SIOFOR 1000

A10BA02

metformin

BIH-H-5316119-2

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

film tableta

1000 mg/1 tableta

30 film tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10683/21

21.04.2023

09.07.2028

10

PLAVIX

B01AC04

klopidogrel

BIH-H-6001269-6

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

film tableta

75 mg/1 tableta

28 film tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10696/21

25.04.2023

24.04.2028

11

PROPAFENON ALKALOID

C01BC03

propafenon

BIH-H-9660786-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

150 mg/1 tableta

40 film fableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12002/21

12.04.2023

11.04.2028

12

TONOCARDIN

C02CA04

doksazosin

BIH-H-9689169-8

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

2 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12740/21

25.04.2023

24.04.2028

13

TONOCARDIN

C02CA04

doksazosin

BIH-H-5222532-7

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

4 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta ), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12741/21

25.04.2023

24.04.2028

14

RELIKA

C09AA04

perindopril

BIH-H-3377496-4

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

2 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11713/21

13.04.2023

12.04.2028

15

RELIKA

C09AA04

perindopril

BIH-H-3578746-4

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

4 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11714/21

13.04.2023

12.04.2028

16

RELIKA

C09AA04

perindopril

BIH-H-9251542-2

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

8 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11715/21

13.04.2023

12.04.2028

17

VALSACOMBI

C09DA03

hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-8077256-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

320 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10401/21

13.04.2023

12.04.2028

18

VALSACOMBI

C09DA03

hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-6761229-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

320 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10402/21

13.04.2023

12.04.2028

19

ATORIS

C10AA05

atorvastatin

BIH-H-4725099-5

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

film tableta

40 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1684/22

13.04.2023

12.04.2028

20

ATORIS

C10AA05

atorvastatin

BIH-H-1231423-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

film tableta

30 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11028/21

13.04.2023

12.04.2028

21

BELODERM

D07AC01

betametazon

BIH-H-0089790-5

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

mast

0.5 mg/1 g

aluminijska tuba sa 15 g masti, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-160/22

28.04.2023

27.04.2028

22

BELODERM

D07AC01

betametazon

BIH-H-9866656-2

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

krema

0.5 mg/1 g

aluminijska tuba sa 30 g kreme, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-159/22

27.04.2023

26.04.2028

23

BELODERM

D07AC01

betametazon

BIH-H-6585378-8

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

krema

0.5 mg/1 g

aluminijska tuba sa 15 g kreme, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-158/22

27.04.2023

26.04.2028

24

BELODERM

D07AC01

betametazon

BIH-H-8777290-9

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

mast

0.5 mg/1 g

aluminijska tuba sa 30 g masti, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-161/22

28.04.2023

27.04.2028

25

BAZETHAM

G04CA02

tamsulosin

BIH-H-0773864-6

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta s produženim oslobađanjem

0.4 mg/1 tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12893/21

27.04.2023

26.04.2028

26

CIPROMED

J01MA02

ciprofloksacin

BIH-H-6928641-4

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 prozirni PVC/PVDC//Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12360/21

27.04.2023

26.04.2028

27

GARDASIL

J07BM01

papilomavirus (humani tipovi 6, 11, 16, 18)

BIH-H-9096531-5

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju

20 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

1 bočica sa jednom dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-12872/21

18.04.2023

17.04.2028

28

GARDASIL

J07BM01

papilomavirus (humani tipovi 6, 11, 16, 18)

BIH-H-0002925-7

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju

20 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

10 bočica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-12873/21

18.04.2023

17.04.2028

29

GARDASIL

J07BM01

papilomavirus (humani tipovi 6, 11, 16, 18)

BIH-H-1496110-0

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

20 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica sa 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 igle, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-12874/21

18.04.2023

17.04.2028

30

GARDASIL

J07BM01

papilomavirus (humani tipovi 6, 11, 16, 18)

BIH-H-3889955-3

MERCK SHARP &DOHME BV, Nizozemska

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

20 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 40 µg/0.5 mL+ 20 µg/0.5 mL

10 napunjenih šprica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 20 igala, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-12875/21

18.04.2023

17.04.2028

31

JEVTANA

L01CD04

kabazitaksel

BIH-H-9140078-3

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

60 mg/1.5 mL

1 staklena bočica sa 1,5 ml koncentrara za rastvor za infuziju i 1 staklena bočica sa 4,5 ml rastvarača, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10543/21

18.04.2023

17.04.2028

32

TYVERB

L01EH01

lapatinib

BIH-H-5498011-9

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

filmom obložena tableta

250 mg/1 tableta

70 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-10685/21

25.04.2023

24.04.2028

33

BONNEDRA

M05BA06

ibandronska kiselina

BIH-H-7620572-0

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

1 filmom obložena tableta (1 PVC/Aclar/PVDC//Al blister sa 1 tabletom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12331/21

24.04.2023

23.04.2028

34

PARACETAMOL ZADA

N02BE01

paracetamol

BIH-H-1449818-2

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

tableta

500 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-10332/21

19.04.2023

18.04.2028

35

PARACETAMOL BOSNALIJEK

N02BE01

paracetamol

BIH-H-7297346-8

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

500 mg/1 tableta

10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11868/21

04.04.2023

03.04.2028

36

LYVAM

N03AX14

levetiracetam

BIH-H-0316433-4

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

250 mg/1 tableta

60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11709/21

21.04.2023

20.04.2028

37

LYVAM

N03AX14

levetiracetam

BIH-H-5662640-2

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

500 mg/1 tableta

60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11710/21

21.04.2023

20.04.2028

38

LYVAM

N03AX14

levetiracetam

BIH-H-0922131-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

750 mg/1 tableta

60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11711/21

21.04.2023

20.04.2028

39

LYVAM

N03AX14

levetiracetam

BIH-H-1960860-7

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

1000 mg/1 tableta

60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11712/21

21.04.2023

20.04.2028

40

ZELDOX

N05AE04

ziprazidon

BIH-H-9699534-8

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

kapsula, tvrda

20 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10667/21

18.04.2023

17.04.2028

41

ZELDOX

N05AE04

ziprazidon

BIH-H-6467789-5

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

kapsula, tvrda

40 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrda (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10668/21

18.04.2023

17.04.2028

42

ZELDOX

N05AE04

ziprazidon

BIH-H-6092846-0

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

kapsula, tvrda

60 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrda (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10669/21

18.04.2023

17.04.2028

43

ZELDOX

N05AE04

ziprazidon

BIH-H-0301216-9

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

kapsula, tvrda

80 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10670/21

18.04.2023

17.04.2028

44

HELEX

N05BA12

alprazolam

BIH-H-6459807-0

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

0.25 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11034/21

27.04.2023

26.04.2028

45

HELEX

N05BA12

alprazolam

BIH-H-4542492-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

0.5 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11033/21

27.04.2023

26.04.2028

46

ZEPIRA

N06AB10

escitalopram

BIH-H-4639128-5

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11246/21

28.04.2023

27.04.2028

47

ZEPIRA

N06AB10

escitalopram

BIH-H-0605521-0

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11248/21

28.04.2023

27.04.2028

48

ZEPIRA

N06AB10

escitalopram

BIH-H-9748171-3

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

15 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11247/21

28.04.2023

27.04.2028

49

ZEPIRA

N06AB10

escitalopram

BIH-H-2971260-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11249/21

28.04.2023

27.04.2028

50

ZANFEXA

N06AX16

venlafaksin

BIH-H-4602735-4

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

37.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12604/21

03.04.2023

02.04.2028

51

ZANFEXA

N06AX16

venlafaksin

BIH-H-0680650-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

50 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12605/21

03.04.2023

02.04.2028

52

ZANFEXA

N06AX16

venlafaksin

BIH-H-9612483-3

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

75 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12606/21

03.04.2023

02.04.2028

53

OPERIL

R01AA05

oksimetazolin

BIH-H-7964891-3

LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija

kapi za nos, otopina

0.5 mg/1 mL

1 plastična bočica (PE) s kapaljkom sa 10 ml kapi za nos, otopine, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9514/21

18.04.2023

17.04.2028

54

OPERIL P

R01AA05

oksimetazolin

BIH-H-4498851-7

LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija

kapi za nos, otopina

0.25 mg/1 mL

1 plastična bočica (PE) s kapaljkom sa 10 ml kapi za nos, otopine u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9515/21

18.04.2023

17.04.2028

55

FLIXONASE

R01AD08

flutikazon

BIH-H-0913831-4

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska

sprej za nos, suspenzija

50 µg/1 doza

120 doza u bočici sa dozatorom i poklopcem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11593/21

26.04.2023

25.04.2028

56

LETIZEN

R06AE07

cetirizin

BIH-H-7363643-0

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11030/21

18.04.2023

17.04.2028

57

SURVANTA

R07AA

esencijalni fosfolipidi

BIH-H-9247111-7

ABBVIE INC., Sjedinjene Američke Države

suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje

25 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 4 mL suspenzije za endotraheopulmonalno ukapavanje zatvorena gumenim zapušačem i Al-pertlom, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4259/21

05.04.2023

04.04.2028

58

SURVANTA

R07AA

esencijalni fosfolipidi

BIH-H-7950085-5

ABBVIE INC., Sjedinjene Američke Države

suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje

25 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 8 ml suspenzije za endotrahealno ukapavanje zatvorena gumenim zapušačem i Al - pertlom, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4260/21

05.04.2023

04.04.2028

59

HYDROCORTISON GALENIKA

S01BA02

hidrokortizon

BIH-H-3376672-7

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

mast za oči

10 mg/1 g

1 alu-tuba sa 5 g masti za oči, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9860/21

27.04.2023

26.04.2028

60

TIMADREN

S01ED01

timolol

BIH-H-6377952-4

HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija

kapi za oči , rastvor

5 mg/1 mL

1 bočica (LDPE) sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12906/21

19.04.2023

18.04.2028

61

CITERAL

S03AA07

ciprofloksacin

BIH-H-3880355-1

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapi za uši/oči, rastvor

3 mg/1 mL

bočica sa 5 ml kapi za oči i uši, rastvora, i plastična kapaljka, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12111/21

19.04.2023

18.04.2028

62

GASTAL

A02AD01

aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid

BIH-H-4183542-5

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

450 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta

24 tablete (4 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-13000/21

15.05.2023

14.05.2028

63

GASTAL

A02AD01

aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid

BIH-H-5729701-0

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

450 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta

48 tableta (8 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-13001/21

15.05.2023

14.05.2028

64

ZULBEX

A02BC04

rabeprazol

BIH-H-7815274-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11032/21

03.05.2023

02.05.2028

65

ZULBEX

A02BC04

rabeprazol

BIH-H-1855288-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

gastrorezistentna tableta

10 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11031/21

03.05.2023

02.05.2028

66

DULCOLAX

A06AB02

bisakodil

BIH-H-1289050-3

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

obložena tableta

5 mg/1 tableta

30 obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al - blistera po10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11187/21

03.05.2023

02.05.2028

67

DULCOLAX

A06AB02

bisakodil

BIH-H-8518211-5

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

čepić

10 mg/1 supozitorija

6 čepića (1 Al - folija sa 6 čepića), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11188/21

03.05.2023

02.05.2028

68

ALPHA D3

A11CC03

alfakalcidol

BIH-H-5262654-5

ANDERSONBRECON (UK) LIMITED, Velika Britanija

kapsula, meka

0,25 µg/1 kapsula

50 kapsula, mekih (1 polipropilenska bočica) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5316/21

17.05.2023

16.05.2028

69

ANDOL GR 100

B01AC06

acetilsalicilna kiselina

BIH-H-1049019-2

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

gastrorezistentna tableta

100 mg/1 tableta

30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11694/21

04.05.2023

03.05.2028

70

ASPIRIN PROTECT 100

B01AC06

acetilsalicilna kiselina

BIH-H-7492396-4

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

gastrorezistentna tableta

100 mg/1 tableta

98 gastrorezistentnih tableta (7 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-12884/21

26.05.2023

25.05.2028

71

ASPIRIN PROTECT 100

B01AC06

acetilsalicilna kiselina

BIH-H-6505776-8

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

gastrorezistentna tableta

100 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.2-12883/21

26.05.2023

25.05.2028

72

TOT`HEMA

B03AE10

bakar-glukonat, gvožđe, mangan-glukonat

BIH-H-5758396-8

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska

oralni rastvor

50 mg/10 mL+ 1.33 mg/10 mL+ 0.7 mg/10 mL

20 ampula po 10 ml oralnog rastvora, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-13183/21

30.05.2023

29.05.2028

73

FURSEMID

C03CA01

furosemid

BIH-H-5829874-0

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

40 mg/1 tableta

20 tableta (1 PVC/AI blister sa 20 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4941/22

24.05.2023

23.05.2028

74

FURSEMID forte

C03CA01

furosemid

BIH-H-0056410-5

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

500 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4942/22

24.05.2023

23.05.2028

75

ATENOLOL ALKALOID

C07AB03

atenolol

BIH-H-7304933-8

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

100 mg/1 tableta

15 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12770/21

03.05.2023

02.05.2028

76

ATENOLOL REMEDICA

C07AB03

atenolol

BIH-H-1192592-5

REMEDICA LIMITED, Kipar

film tableta

50 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12649/21

04.05.2023

03.05.2028

77

ATENOLOL REMEDICA

C07AB03

atenolol

BIH-H-2995722-7

REMEDICA LIMITED, Kipar

film tableta

100 mg/1 tableta

14 film tableta (1 PVC/AI blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6544/21

04.05.2023

03.05.2028

78

AMLODIL

C08CA01

amlodipin

BIH-H-8663374-6

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-721/22

24.05.2023

23.05.2028

79

AMLODIL

C08CA01

amlodipin

BIH-H-5894548-2

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-722/22

24.05.2023

23.05.2028

80

VILPIN

C08CA01

amlodipin

BIH-H-2987187-0

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12876/21

16.05.2023

15.05.2028

81

VILPIN

C08CA01

amlodipin

BIH-H-0999607-2

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12877/21

16.05.2023

15.05.2028

82

ISOCOR

C08DA01

verapamil

BIH-H-8547516-7

SOPHARMA AD, Bugarska

rastvor za injekciju/infuziju

2.5 mg/1 mL

10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju/infuziju (1 PVC blister sa 10 ampula), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6756/22

19.05.2023

18.05.2028

83

MENARTAN

C09CA08

olmesartan medoksomil

BIH-H-9155046-5

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 laminirano poliamid/aluminijum/polivinil hlorid/aluminijum blister pakovanja po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10443/21

18.05.2023

17.05.2028

84

MENARTAN

C09CA08

olmesartan medoksomil

BIH-H-9773848-7

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 laminirano poliamid/aluminijum/polivinil hlorid/aluminijum blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10444/21

18.05.2023

17.05.2028

85

MENARTAN

C09CA08

olmesartan medoksomil

BIH-H-8071307-9

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

filmom obložena tableta

40 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 laminirano poliamid/aluminijum/polivinil hlorid/aluminijum blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10445/21

18.05.2023

17.05.2028

86

ALDARA

D06BB10

imikvimod

BIH-H-0519409-6

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

krema

5 g/100 g

12 kesica( poliesterske/aluminijumske folije) po 250 mg kreme, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-13187/21

26.05.2023

25.05.2028

87

AFLODERM

D07AB10

alklometazon

BIH-H-0150316-8

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

krem

0.5 mg/1 g

1 alu-tuba sa 20 g kreme, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-162/22

10.05.2023

09.05.2028

88

AFLODERM

D07AB10

alklometazon

BIH-H-5063760-3

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

mast

0.5 mg/1 g

1 alu-tuba sa 20 g masti, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-163/22

10.05.2023

09.05.2028

89

OCTENISEPT

D08AJ57

fenoksietanol, oktenidin

BIH-H-2817631-2

SHULKE &MAYR GmbH, Austrija

otopina za kožu

0.1 g/100 mL+ 2 g/100 mL

1000 ml otopine u polietilenskoj boci sa plastičnim zatvaračem

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11157/21

08.05.2023

07.05.2028

90

OCTENISEPT

D08AJ57

fenoksietanol, oktenidin

BIH-H-5778417-1

SHULKE &MAYR GmbH, Austrija

otopina za kožu

0.1 g/100 mL+ 2 g/100 mL

250 ml otopine u polietilenskoj bočici sa raspršivačem

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11156/21

08.05.2023

07.05.2028

91

OCTENISEPT

D08AJ57

fenoksietanol, oktenidin

BIH-H-1135448-1

SHULKE &MAYR GmbH, Austrija

otopina za kožu

0.1 g/100 mL+ 2 g/100 mL

50 ml otopine u polietilenskoj bočici sa raspršivačem, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11155/21

08.05.2023

07.05.2028

92

POLYGYNAX

G01AA51

neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat

BIH-H-7873785-7

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska

vaginalna kapsula, mehka

100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula

6 vaginalnih kapsula, mekih (1 PVC/PVDC/ Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-13184/21

26.05.2023

25.05.2028

93

POLYGYNAX

G01AA51

neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat

BIH-H-3195450-5

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska

vaginalna kapsula, meka

100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula

12 vaginalnih kapsula, mekih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 6 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-13188/21

26.05.2023

25.05.2028

94

TANYZ

G04CA02

tamsulosin

BIH-H-6042019-5

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda

0.4 mg/1 kapsula

30 kapsula sa prilagođenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12401/21

17.05.2023

16.05.2028

95

MOSTRAFIN

G04CB01

finasterid

BIH-H-7746888-7

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVdC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12742/21

17.05.2023

16.05.2028

96

PROSTAMOL UNO

G04CX02

 ekstrakt ploda testeraste palme

BIH-H-8989875-3

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

kapsula, meka

320 mg/1 kapsula

15 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11468/21

23.05.2023

22.05.2028

97

PROSTAMOL UNO

G04CX02

 ekstrakt ploda testeraste palme

BIH-H-2466101-5

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

kapsula, meka

320 mg/1 kapsula

30 kapsula, mekih (2 PVC/PVDC//Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11469/21

23.05.2023

22.05.2028

98

PROSTAMOL UNO

G04CX02

 ekstrakt ploda testeraste palme

BIH-H-0177577-6

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

kapsula, meka

320 mg/1 kapsula

60 kapsula, mekih (4 PVC/PVDC//Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11470/21

23.05.2023

22.05.2028

99

DUOCLAV

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BIH-H-6697197-8

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

15 film tableta (3 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12100/21

17.05.2023

16.05.2028

100

DUOCLAV

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BIH-H-4695789-5

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

10 film tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12101/21

17.05.2023

16.05.2028

101

DUOCLAV

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BIH-H-4325235-2

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

prašak za oralnu suspenziju

400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL

1 staklena bočica sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12162/21

22.05.2023

21.05.2028

102

CEFACLOR ALKALOID

J01DC04

cefaklor

BIH-H-8145896-3

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

500 mg/1 kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVdC-Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12109/21

17.05.2023

16.05.2028

103

CEFACLOR ALKALOID

J01DC04

cefaklor

BIH-H-6830410-0

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

granule za oralnu suspenziju

125 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 30 g granula za pripremu 60 ml oralne suspenzije i plastična graduirana kašičica,u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12108/21

17.05.2023

16.05.2028

104

CEFACLOR ALKALOID

J01DC04

cefaklor

BIH-H-3657478-2

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

granule za oralnu suspenziju

250 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 40 g granula za pripremu 60 ml oralne suspenzije i plastična graduirana kašičica , u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12110/21

17.05.2023

16.05.2028

105

AVOMIT

L02BG04

letrozol

BIH-H-1485967-9

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

filmom obložena tableta

2.5 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-23/22

29.05.2023

28.05.2028

106

DALERON

N02BE01

paracetamol

BIH-H-1885975-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

oralna suspenzija

120 mg/5 mL

1 staklena boca sa 100 ml oralne suspenzije i jedna brizgalica , u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-12402/21

26.05.2023

25.05.2028

107

PARACETAMOL ALKALOID

N02BE01

paracetamol

BIH-H-1878706-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

oralna suspenzija

120 mg/5 mL

100 ml oralne suspenzije u tamnoj staklenoj boci sa navojnim zatvaračem i plastičnom čašicom za doziranje, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-12607/21

03.05.2023

02.05.2028

108

PARACETAMOL ALKALOID

N02BE01

paracetamol

BIH-H-0309057-4

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

500 mg/1 tableta

12 tableta (2 Al/PE strip sa 6 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-12767/21

03.05.2023

02.05.2028

109

LEKADOL

N02BE01

paracetamol

BIH-H-8515559-9

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

18 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9516/21

15.05.2023

14.05.2028

110

ZELDOX

N05AE04

ziprazidon

BIH-H-2687757-6

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

prašak i otapalo za otopinu za injekciju

20 mg/1 mL

1 staklena bočica sa praškom i 1 ampula sa otapalom (voda za injekciju), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-13077/21

24.05.2023

23.05.2028

111

MIRZATEN

N06AX11

mirtazapin

BIH-H-5596966-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

30 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12400/21

16.05.2023

15.05.2028

112

MIRZATEN

N06AX11

mirtazapin

BIH-H-1848427-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

45 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12399/21

16.05.2023

15.05.2028

113

LORDES

R06AX27

desloratadin

BIH-H-1210482-3

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 providna PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-330/22

16.05.2023

15.05.2028

114

LORDES

R06AX27

desloratadin

BIH-H-2724797-4

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

sirup

2.5 mg/5 mL

150 ml sirupa u staklenoj bočici, sa dozirnom kašičicom od 5 ml, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-135/22

16.05.2023

15.05.2028

115

LORDES

R06AX27

desloratadin

BIH-H-5524773-1

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

film tableta

5 mg/1 tableta

10 film tableta (1 providni PVC/PE/PVDC-Al blister) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-329/22

16.05.2023

15.05.2028

116

TIMOLOL ALKALOID

S01ED01

timolol

BIH-H-7156471-1

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapi za oči , rastvor

5 mg/1 mL

Staklena bočica sa 5 ml rastvora i sterilna kapaljka u polietilenskoj vrećici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9898/21

22.05.2023

21.05.2028

117

TANTUM VERDE

A01AD02

benzidamin

BIH-H-6997897-5

AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.p.A., Italija

rastvor za ispiranje usta

1,5 mg/1 mL

1 bezbojna staklena boca sa 240 ml rastvora za ispiranje usta sa polipropilenskim čepom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1482/22

15.06.2023

14.06.2028

118

TANTUM VERDE

A01AD02

benzidamin

BIH-H-5580293-4

AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.p.A., Italija

sprej za usnu sluznicu, rastvor

1,5 mg/1 mL

1 polietilenska bočica sa 30 ml spreja za usnu sluznicu sa raspršivačem, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1484/22

20.06.2023

19.06.2028

119

CONTROLOC

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-3633431-8

TAKEDA GmbH, Njemačka

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al - blister sa 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-323/22

23.06.2023

22.06.2028

120

CONTROLOC

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-9069549-4

TAKEDA GmbH, Njemačka

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-324/22

23.06.2023

22.06.2028

121

CONTROLOC

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-5155690-7

TAKEDA GmbH, Njemačka

prašak za rastvor za injekciju

40 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa 40 mg praška za rastvor za injekcije, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-325/22

23.06.2023

22.06.2028

122

MOVIPREP

A06AD65

askorbinska kiselina, kalijum hlorid, makrogol, natrijum hlorid, natrijum sulfat, natrijum-askorbat

BIH-H-0563182-2

NORGINE B.V., Nizozemska

prašak za oralni rastvor

100 g/1 kesica+ 7.5 g/1 kesica+ 2.691 g/1 kesica+ 1.015 g/1 kesica+ 4.7 g/1 kesica+ 5.9 g/1 kesica

2 prozirne vrećice koje sadrže vrećicu A i vrećicu B (vrećica A (papir/LDPE/AI/LDPE) sadrži 112 g praška, vrećica B (papir/LDPE/AI/LDPE) sadrži 11 g praška), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-3327/22

28.06.2023

27.06.2028

123

GLIFOR

A10BA02

metformin

BIH-H-2861100-8

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

film tableta

850 mg/1 tableta

100 film tableta (10 PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-440/22

05.06.2023

04.06.2028

124

PLIBEX

A11EA

cijanokobalamin, kalcijum-pantotenat, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin

BIH-H-7405375-6

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

film tableta

25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 1 µg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-12967/21

07.06.2023

06.06.2028

125

IDEOS

A12AX

holekalciferol, kalcijum

BIH-H-4211538-2

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska

tableta za žvakanje

500 mg/1 tableta+ 400 i.j./1 tableta

30 tableta za žvakanje (2 polipropilenske tube sa po 15 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-13234/21

05.06.2023

04.06.2028

126

FABRAZYME

A16AB04

agalzidaza beta

BIH-H-8598110-6

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

35 mg/1 viala

1 bočica sa praškom za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1125/22

21.06.2023

20.06.2028

127

DUOPLAVIN

B01AC30

acetilsalicilna kiselina, klopidogrel

BIH-H-0035220-7

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

film tableta

75 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta

28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12688/21

02.06.2023

01.06.2028

128

BINOCRIT

B03XA01

epoetin alfa

BIH-H-9306191-1

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

2000 i.j./1 mL

6 napunjenih šprica( staklo tip I) sa 1 ml rastvora, sa sigurnosnom zaštitom za iglu, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-13202/21

22.06.2023

21.06.2028

129

BINOCRIT

B03XA01

epoetin alfa

BIH-H-8591163-7

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

2000 i.j./1 mL

6 napunjenih šprica sa 1 ml otopine, bez sigurnosne zaštite za iglu

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-13203/21

22.06.2023

21.06.2028

130

ARANESP

B03XA02

darbepoetin alfa

BIH-H-2353731-3

AMGEN (Europe) GmbH, Švajcarska

otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

10 µg/0.4 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml otopine za injekciju, u kutiji.

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1464/22

30.06.2023

29.06.2028

131

ARANESP

B03XA02

darbepoetin alfa

BIH-H-4844044-9

AMGEN (Europe) GmbH, Švajcarska

otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

20 µg/0.5 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml) otopine za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1465/22

30.06.2023

29.06.2028

132

ARANESP

B03XA02

darbepoetin alfa

BIH-H-3604245-1

AMGEN (Europe) GmbH, Švajcarska

otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

30 µg/0.3 mL

1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1466/22

30.06.2023

29.06.2028

133

AMINOL

C07AB03

atenolol

BIH-H-8398587-3

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

50 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-723/22

02.06.2023

01.06.2028

134

ENALAPRIL SANDOZ 10 mg

C09AA02

enalapril

BIH-H-7393812-7

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

tableta

10 mg/1 tableta

20 tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12995/21

26.06.2023

25.06.2028

135

ENALAPRIL SANDOZ 20 mg

C09AA02

enalapril

BIH-H-2910196-2

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

tableta

20 mg/1 tableta

20 tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12996/21

26.06.2023

25.06.2028

136

LIPOFEN SR

C10AB05

fenofibrat

BIH-H-9324821-6

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

250 mg/1 kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC-Al blistera po 15 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-632/22

19.06.2023

18.06.2028

137

CIFLOX

J01MA02

ciprofloksacin

BIH-H-1660950-7

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

250 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1913/22

22.06.2023

21.06.2028

138

CIFLOX

J01MA02

ciprofloksacin

BIH-H-0620374-9

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1914/22

22.06.2023

21.06.2028

139

PLIVATINIB

L01EA01

imatinib

BIH-H-8601782-3

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVdC/PE/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1931/22

22.06.2023

21.06.2028

140

GRANOCYTE 34

L03AA10

lenograstim

BIH-H-1200954-6

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

263 µg/1 viala

5 bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju po 263 mcg i 5 ampula rastvarača (voda za injekciju) u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-12689/21

20.06.2023

19.06.2028

141

RANTUDIL forte

M01AB11

acemetacin

BIH-H-3116624-5

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

kapsula, tvrda

60 mg/1 kapsula

20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-13186/21

15.06.2023

14.06.2028

142

IbuDIRECT

M01AE01

ibuprofen

BIH-H-9475060-6

PHARMAMED d.o.o. Travnik, Bosna i Hercegovina

kapsula, meka

200 mg/1 kapsula

10 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-433/22

26.06.2023

25.06.2028

143

REQUIP MODUTAB

N04BC04

ropinirol

BIH-H-6663797-0

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska

tableta s produženim oslobađanjem

2 mg/1 tableta

28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC- Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12476/21

30.06.2023

29.06.2028

144

REQUIP MODUTAB

N04BC04

ropinirol

BIH-H-0744212-9

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska

tableta sa produženim oslobađanjem

4 mg/1 tableta

28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC- Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12477/21

30.06.2023

29.06.2028

145

REQUIP MODUTAB

N04BC04

ropinirol

BIH-H-0699243-7

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska

tableta sa produženim oslobađanjem

8 mg/1 tableta

28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC- Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12478/21

30.06.2023

29.06.2028

146

FLUSETIN

N06AB03

fluoksetin

BIH-H-5657384-2

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

20 mg/1 tableta

20 film tableta (2 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7741/22

23.06.2023

30.06.2028

147

CALIXTA

N06AX11

mirtazapin

BIH-H-4589526-4

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

30 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5283/22

21.06.2023

20.06.2028

148

CALIXTA

N06AX11

mirtazapin

BIH-H-1190116-1

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC//Al - blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5282/22

21.06.2023

20.06.2028

149

VENLAX

N06AX16

venlafaksin

BIH-H-4037974-2

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

37.5 mg/1 kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-475/22

16.06.2023

15.06.2028

150

VENLAX

N06AX16

venlafaksin

BIH-H-6311284-0

GALENIKA a.d. Beograd, Srbija

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

75 mg/1 kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-474/22

16.06.2023

15.06.2028

151

TYLOL HOT Pediatric

R01BA52

hlorfenamin, paracetamol, pseudoefedrin

BIH-H-6619008-4

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

šumeće granule

250 mg/1 vrećica+ 30 mg/1 vrećica+ 2 mg/1 vrećica

12 PET/Al/LLDP folija (vrećica) sa po 10 g šumećih granula, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-533/22

20.06.2023

19.06.2028

152

TYLOLFEN HOT

R01BA53

fenilefrin, hlorfenamin, paracetamol

BIH-H-2487656-5

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

šumeće granule

500 mg/1 vrećica+ 10 mg/1 vrećica+ 4 mg/1 vrećica

12 PET/AI/LLDPE vrećica sa po 20 g šumećih granula u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1043/22

19.06.2023

18.06.2028

 

 Ukupan broj lijekova kojima je izvršena obnova dozvole za stavljanje lijeka u promet u Bosni i Hercegovini od 01. aprila do 30. juna 2023. godine je 152.

Broj 10-02.3-5270/23
30. augusta 2023. godine


Direktor
Prim. mr. ph. Nataša Grubiša, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!