Službeni glasnik BiH, broj 64/23

Na osnovu člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. tačka e) Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 07.09.2023. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PRAVOBRANIOCA/ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Mariofil Ljubić, razrješava se dužnosti pravobranioca/zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine, zbog sticanja uslova za starosnu penziju.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 221/23
07. septembra 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!