Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 13. Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 24/08 i 60/13) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, na 175. sjednici, održanoj 23. 7. 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU DATUMA POČETKA RADA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se datum početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kao i rok za imenovanje upravnika Zavoda.

Član 2.
(Datum)

Datum početka rada Zavoda je 1. 8. 2019. godine.

Član 3.
(Rok)

Od dana početka rada Zavoda, rok za imenovanje upravnika Zavoda je šest mjeseci.

Član 4.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke, zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Izvještaj o realizaciji)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će nakon početka rada Zavoda i imenovanja upravnika Zavoda, dostaviti izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 76/19
23. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!