Međunarodni ugovori, broj 7/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH broj 01,02-21-1-984/23 od 15. juna 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 7. redovnoj sjednici, održanoj 31. jula 2023. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KONFERENCIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA TRGOVINU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj potpisan dana 09.08.2022. godine u Sarajevu i 12.09.2022. godine u Ženevi, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2365-20/23
31. jula 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!