Službeni glasnik BiH, broj 64/23

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana 41. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br. 47/16 i 41/20), na sjednici održanoj 28. februara i 2. marta 2023. godine, donijela je


ODLUKU


O UKIDANJU STATUSA NACIONALNOG SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE ZA STAMBENU GRADITELJSKU CJELINU – HADŽIŠABANOVIĆA KUĆA U SARAJEVU


Član 1.
(Predmet odluke)

Ukida se status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine za stambenu graditeljsku cjelinu – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu i stavlja van snage Odluka o proglašenju stambene graditeljske cjeline – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj 06.1-02-237/07-9 od 4. novembra 2008. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 102/11, 48/13, 1/21 i 75/22).

Član 2.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 3.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Faruk Kapidžić, Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić.

Broj 07.4-2.6-53/23-1
2. marta 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Zoran Mikulić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!