Službeni glasnik BiH, broj 61/19

Na osnovu člana 122, a u skladu sa članom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 1. januara 2019. do 31. marta 2019. godine izdate su Dozvole za upis u Registar sljedećih lijekova:

R.b.

Naziv lijeka

Proizvođač

INN

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

MANITOL 20% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

manitol

rastvor za infuziju

200 g/1000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 100 ml rastvora za infuziju, upakovana u zaštitnu, ovojnu kesu, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2344/18

31.01.2019.

30.01.2024.

2

MANITOL 20% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

manitol

rastvor za infuziju

200 g/1000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 500 ml rastvora za infuziju, upakova u zaštitnu, ovojnu kesu, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

 04-07.3-1-2345/18

30.01.2019.

30.01.2024.

3

MANITOL 20% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

manitol

rastvor za infuziju

200 g/1000 mL

18 plastičnih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2346/18

31.01.2019.

30.01.2024.

4

MANITOL 20% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

manitol

rastvor za infuziju

200 g/1000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 250 ml rastvora za infuziju, upakova u zaštitnu, ovojnu kesu, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2361/18

31.01.2019.

30.01.2024.

5

MANITOL 20% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

manitol

rastvor za infuziju

200 g/1000 mL

40 plastičnih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2362/18

31.01.2019.

30.01.2024.

6

MANITOL 20% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

manitol

rastvor za infuziju

200 g/1000 mL

10 plastičnih (PP) kesa sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2363/18

31.01.2019.

30.01.2024.

7

MEKSENA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

metoprolol

film tableta

50 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9746/17

31.01.2019.

30.01.2024.

8

MEKSENA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

metoprolol

film tableta

100 g/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9747/17

31.01.2019.

30.01.2024.

9

BlokMAX Rapid

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

ibuprofen

film tableta

400 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

 04-07.3-1-8694/17

17.01.2019.

16.01.2024.

10

PENTASA

FERRING PHARMACEUTICALS SA, Švajcarska

mesalazin

granule sa produženim oslobađanjem

2 g/1 kesica

60 kesica sa po 2 g granula sa produženim oslobađanjem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-10100/17

04.02.2019.

03.02.2024.

11

VILDAUNO

ACTAVIS Group PTC ehf, Island

vildagliptin

tableta

50 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/Al/OPA/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8505/17

07.02.2019.

06.02.2024.

12

VILDAUNO

ACTAVIS Group PTC ehf, Island

vildagliptin

tableta

50 mg/1 tableta

56 tableta (4 Al/Al/OPA/PVC blistera po 14 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8506/17

07.02.2019.

06.02.2024.

13

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9453/17

18.02.2019.

17.02.2024.

14

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 neprovidna PVC//PVDAC/ Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9454/17

18.02.2019.

17.02.2024.

15

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

 28 filmom obloženih tableta (2 providna PVC//PVDC/Al blistera sa po 14 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9455/17

18.02.2019.

17.02.2024.

16

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta

 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9456/17

18.02.2019.

17.02.2024.

17

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 neprovidna PVC//PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9457/17

18.02.2019.

17.02.2024.

18

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9458/17

18.02.2019.

17.02.2024.

19

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

 28 filmom obloženih tableta (2 neprovidna PVC//PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9459/17

18.02.2019.

17.02.2024.

20

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 providna PVC//PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9460/17

18.02.2019.

17.02.2024.

21

IDAXE

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

rivaroksaban

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 providna PVC//PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9913/17

18.02.2019.

17.02.2024.

22

MASSIDO

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

nebivolol

tableta

5 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/PVC blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-8693/17

19.02.2019.

18.02.2024.

23

LENOCOR

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

lerkanidipin

film tableta

10 mg/1 tableta

3 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 film tableta, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8206/18

04.02.2019.

03.02.2024.

24

LENOCOR

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

lerkanidipin

film tableta

20 mg/1 tableta

3 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 film tableta, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8207/18

04.02.2019.

03.02.2024.

25

CAPEXIN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amlodipin, perindopril

tableta

4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8547/17

28.02.2019.

27.02.2024.

26

CAPEXIN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amlodipin, perindopril

tableta

4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8548/17

28.02.2019.

27.02.2024.

27

CAPEXIN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amlodipin, perindopril

tableta

8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8549/17

28.02.2019.

27.02.2024.

28

CAPEXIN

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amlodipin, perindopril

tableta

8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8550/17

28.02.2019.

27.02.2024.

29

LENALIDOMID TEVA

TEVA B.V, Nizozemska

lenalidomid

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 21-om kapsulom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9420/17

06.02.2019.

05.02.2024.

30

LENALIDOMID TEVA

TEVA B.V, Nizozemska

lenalidomid

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula

 21 kapsula, tvrda (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 21-om kapsulom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9421/17

06.02.2019.

05.02.2024.

31

LENALIDOMID TEVA

TEVA B.V, Nizozemska

lenalidomid

kapsula, tvrda

15 mg/1 kapsula

 21 kapsula, tvrda (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 21-om kapsulom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9422/17

06.02.2019.

05.02.2024.

32

LENALIDOMID TEVA

TEVA B.V, Nizozemska

lenalidomid

kapsula, tvrda

25 mg/1 kapsula

21 kapsula,t vrda (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 21-om kapsulom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9423/17

06.02.2019.

05.02.2024.

33

LENALIDOMID TEVA

TEVA B.V, Nizozemska

lenalidomid

kapsula, tvrda

2,5 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 21-om kapsulom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1997/18

06.02.2019.

05.02.2024.

34

ASPIRIN PLUS C FORTE

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina

šumeća tableta

800 mg/1 tableta+ 480 mg/1 tableta

5 strip pakovanja sa po 2 šumeće tablete

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-9702/17

04.02.2019.

03.02.2024.

35

SANOSEN

TEVA PHARMA B.V, Nizozemska

klozapin

tableta

25 mg/1 tableta

50 tableta (5 Alu PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9424/17

11.02.2019.

10.02.2024.

36

SANOSEN

TEVA PHARMA B.V, Nizozemska

klozapin

tableta

100 mg/1 tableta

 50 tableta (5 Alu PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9425/17

11.02.2019.

10.02.2024.

37

ZALASTA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

olanzapin

tableta

5 mg/1 tableta

28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta ), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-9079/17

22.02.2019.

21.02.2024.

38

ZALASTA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

olanzapin

tableta

10 mg/1 tableta

 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta ), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9099/17

22.02.2019.

21.02.2024.

39

FLUTIFORM

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H, Austrija

flutikazon, formoterol

suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

50 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza

1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-3287/18

22.02.2019.

21.02.2024.

40

FLUTIFORM

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H, Austrija

flutikazon, formoterol

suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

125 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza

1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-3288/18

22.02.2019.

21.02.2024.

41

FLUTIFORM

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H, Austrija

flutikazon, formoterol

suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

250 µg/1 doza+ 10 µg/1 doza

1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-3289/18

22.02.2019.

21.02.2024.

42

TRIMBOW

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid

stlačeni inhalat, otopina

87 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza

1 inhalator od 120 doza, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3128/18

25.02.2019.

24.02.2024.

43

TRIMBOW

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid

stlačeni inhalat, otopina

87 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza

1 inhalator od 180 doza, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3158/18

25.02.2019.

24.02.2024.

44

KARBOCISTEIN ALKALOID

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

karbocistein

kapsula, tvrda

375 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-2596/18

22.02.2019.

21.02.2024.

45

OSAFLAT

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

matricaria recutita

pilule

100 mg/10 g

7,5 g pilula u 1 polipropilenskoj bočici, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

 04-07.3-1-8475/17

28.02.2019.

27.02.2024.

46

OSATUSS

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

drosera D6

pilule

100 mg/10 g

7,5 g pilula u polipropilenskoj bočici, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-8474/17

28.02.2019.

27.02.2024.

47

MON.TEK⁹⁹Mo/⁹⁹ᵐTc GENERATOR

ECZACIBAṢI MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER SANAYI ve TICARET ANONIM ŞIRKETI , Turska

natrijum pertehnetat

radionuklidni generator

5 gigaBq/1 dan i sat kalibracije - 50 gigaBq/1 dan i sat kalibracije

metalna kutija zaštićena punjenjem od stiropora sadrži:1 radionuklidni generator, 2 kartonske kutije sa vakuumskim bočicama za eluiranje (u svakoj kutiji se nalazi po 5 vakuumskih bočica i 5 pakovanja antiseptičkih 70%-nih izopropilnih alkoholnih tufera), 1 kartonsku kutiju sa 5 bočica po 10 ml sterilnog rastvora 0,9 % NaCl, 1 kartonsku kutiju sa 5 bočica po 5 ml sterilnog rastvora 0,9 % NaCl,1 zaštitu za vakuumske bočice (daje se uz prvu isporuku).

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-3636/17

22.02.2019.

21.02.2024.

48

FORDEX

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

metformin

film tableta

1000 mg/1 tableta

60 film tableta (6 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5820/18

25.03.2019.

24.03.2024.

49

HEMLIBRA

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

emicizumab

otopina za injekciju

30 mg/1 mL

1 bočica sa 1 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4656/18

22.03.2019.

21.03.2024.

50

HEMLIBRA

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

emicizumab

otopina za injekciju

60 mg/0.4 mL

1 bočica sa 0,4 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

 04-07.3-1-4657/18

22.03.2019.

21.03.2024.

51

HEMLIBRA

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

emicizumab

otopina za injekciju

105 mg/0.7 mL

1 bočica sa 0,7 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4658/18

22.03.2019.

21.03.2024.

52

HEMLIBRA

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

emicizumab

otopina za injekciju

150 mg/1 mL

 1 bočica sa 1 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

 04-07.3-1-4659/18

22.03.2019.

21.03.2024.

53

MERIOFERT

IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA, Švajcarska

humani menopauzalni gonadotrofin

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

75 i.j./1 bočica

1 bočica sa praškom i 1 ampula sa 1 ml rastvarača (0,9% rastvor NaCl) za pripremu rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-8472/17

01.03.2019.

28.02.2024.

54

MERIOFERT

IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA, Švajcarska

humani menopauzalni gonadotrofin

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

150 i.j./1 bočica

 1 bočica sa praškom i 1 ampula sa 1 ml rastvarača (0,9% rastvor NaCl) za pripremu rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-1-8473/17

01.03.2019.

28.02.2024.

55

CEFTRIAXONE-BCPP

SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE 'BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT' PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, Ukrajina

ceftriakson

prašak za otopinu za injekciju

1000 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa praškom za otopinu za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-334/19

26.03.2019.

25.03.2024.

56

MEROPENEM LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

meropenem

prašak za rastvor za injekciju ili infuziju

500 mg/1 bočica

10 bočica s praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

 04-07.3-1-10182/17

25.03.2019.

24.03.2024.

57

MEROPENEM LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

meropenem

prašak za rastvor za injekciju ili infuziju

1 g/1 bočica

10 bočica s praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

 04-07.3-1-10183/17

25.03.2019.

24.03.2024.

58

OSANIT

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

atropa bella-donna D12

pilule

100 mg/10 g

7,5 g pilula u polipropilenskoj bočici, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

 04-07.3-1-8477/17

01.03.2019.

28.02.2024.

59

OSARHIN

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

sambucus nigra D3

pilule

100 mg/10 g

7,5 g pilula u polipropilenskoj bočici, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-8476/17

01.03.2019.

28.02.2024.

 Ukupan broj lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje lijekova u promet u Bosni i Hercegovini od 01. januara do 31. marta 2019. godine je 59.

Broj 10-02.3-4215/19
28. augusta 2019. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!