Međunarodni ugovori, broj 7/23

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 5. jula 2023. godine, i na 7. sjednici Doma naroda, održanoj 25. jula 2023. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, potpisanog 11. aprila 2023. godine u Bakuu - Republika Azerbejdžan.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1308/23
25. jula 2023. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!