Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 276. stav (1) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na 175. sjednici održanoj 23. jula 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Odluci o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 13/19), u članu 566. stav (1) riječi "01. avgusta 2019. godine" zamjenjuju se riječima "31. januara 2020. godine".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 77/19
23. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!