Službeni glasnik BiH, broj 61/19

Na osnovu člana 122, a u skladu sa članom  77. Zakona о lijekovima i medicinskim sredstvima  ("Službeni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. januara 2019. do 31. marta 2019. godine ukinute su Dozvole za stavljanje lijekova u promet za sljedeće lijekove:

Rb.

Zaštićeni naziv lijeka

Proizvođač (administrativno sjedište)

INN

Oblik lijeka

Doza

Sadržaj originalnog pakovanja

Datum izdavanja rješenja o ukidanju dozvole

     Broj  rješenja o ukidanju dozvole za stavljanje lijeka u promet na tržište BiH

1

GINKGO Belupo, Filmom obložena tableta, 40 mg/1 Tablet

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

ginkgo biloba, list

filmom obložena tableta

40 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta u PVC/Al blisteru (2 blistera po 30 tableta),u kutiji

28.03.2019

04-07.3-2-4041-1/16

2

GINKGO Belupo, Filmom obložena tableta, 40 mg/1 Tablet

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

ginkgo biloba, list

filmom obložena tableta

40 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta u PVC/Al blisteru (1 blister), u kutiji

28.03.2019

04-07.3-2-4040-1/16

3

CEREBRYL, Tableta, 800 mg/1 tableta

VIENNAPHARM GmbH

piracetam

tableta

800 mg/1 tableta

30 tableta u polietilenskoj tubia sa polipropilenskim zatvaračem

28.03.2019

04-07.3-2-6157-1/17

4

CEREBRYL, Tableta, 800 mg/1 tableta

VIENNAPHARM GmbH

piracetam

tableta

800 mg/1 tableta

60 tableta u polipropilenskoj tubi sa polietilenskim zatvaračem

28.03.2019

04-07.3-2-6158-1/17

5

CEREBRYL, Tableta, 1200 mg/1 tableta

VIENNAPHARM GmbH

piracetam

tableta

1200 mg/1 tableta

20 tableta u u polietilenskoj tubi sa polipropilenskim zatvaračem

28.03.2019

04-07.3-2-6160-1/17

6

LORATADIN ALKALOID, Tableta, 10 mg/1 tableta

ALKALOID AD Skopje

loratadin

tableta

10 mg/1 tableta

10 tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji

20.02.2019

04-07.3-2-6525-1/15

7

ONDASAN, Rastvor za injekciju, 4 mg/2 mL

SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

ondansetron

rastvor za injekciju

4 mg/2 mL

5 ampula sa 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

23.01.2019

04-07.3-2-5804-1/16

8

FENTANIL M LEK 25, Transdermalni flaster, 5.78 mg/1 flaster

LEK farmacevtska družba d.d.

fentanil

transdermalni flaster

5.78 mg/1 flaster

5 transdermalnih flastera (pojedinačno upakovanih u kesice od papira PE/AI/PE ) u kutiji

01.03.2019

04-07.3-2-9469-1/17

9

FENTANIL M LEK 50, Transdermalni flaster, 11.56 mg/1 flaster

LEK farmacevtska družba d.d.

fentanil

transdermalni flaster

11.56 mg/1 flaster

5 transdermalnih flastera ( pojedinačno upakovanih u kesice od papira PE/AI/PE) u kutiji

01.03.2019

04-07.3-2-9468-1/17

10

PENTOKSIFILIN ALKALOID, Rastvor za injekciju, 100 mg/5 mL

ALKALOID AD Skopje

pentoksifilin

rastvor za injekciju

100 mg/5 mL

5 ampula sa 5 ml rastvora za injekciju

20.03.2019

04-07.3-2-6607-1/16

11

NILAR, Prasak za rastvor za injekciju ili infuziju, 40 mg/1 Bočica

LEK farmacevtska družba d.d.

esomeprazol

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

40 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

01.03.2019

04-07.9-3275-1/13

12

INFLANOR, Prasak za rastvor za infuziju, 500 mg/1 Vial

XELLIA PHARMACEUTICALS ApS

vankomicin

prašak za rastvor za infuziju

500 mg/1 viala

1 staklena bočica sa praškom za pripremu rastvora za infuziju, u kutiji

07.02.2019

04-07.9-3687/12

13

GLIKOSAN, Tableta, 80 mg/1 Tablet

SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

gliklazid

tableta

80 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

23.01.2019

04-07.9-229-1/13

14

NuTRIflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 1.872 g/1000 mL+ 2.504 g/1000 mL+ 2.272 g/1000 mL+ 1.568 g/1000 mL+ 2.808 g/1000 mL+ 1.456 g/1000 mL+ 0.456 g/1000 mL+ 2.08 g/1000 mL+ 2.16 g/1000 mL+ 1.352 g/1000 mL+ 3.88 g/1000 mL+ 1.32 g/1000 mL+ 1.2 g/1000 mL+ 2.8 g/1000 mL+ 2.72 g/1000 mL+ 2.4 g/1000 mL+ 0.865 g/1000 mL+ 0.435 g/1000 mL+ 2.354 g/1000 mL+ 0.515 g/1000 mL+ 0.353 g/1000 mL+ 0.64 g/1000 mL+ 64 g/1000 mL+ 0.936 g/1000 mL+ 5.28 g/1000 mL+ 20 g/1000 mL+ 20 g/1000 mL

B.BRAUN Melsungen AG

aminokiseline, glukoza, lipidi

emulzija za infuziju

1.872 g/1000 mL+ 2.504 g/1000 mL+ 2.272 g/1000 mL+ 1.568 g/1000 mL+ 2.808 g/1000 mL+ 1.456 g/1000 mL+ 0.456 g/1000 mL+ 2.08 g/1000 mL+ 2.16 g/1000 mL+ 1.352 g/1000 mL+ 3.88 g/1000 mL+ 1.32 g/1000 mL+ 1.2 g/1000 mL+ 2.8 g/1000 mL+ 2.72 g/1000 mL+ 2.4 g/1000 mL+ 0.865 g/1000 mL+ 0.435 g/1000 mL+ 2.354 g/1000 mL+ 0.515 g/1000 mL+ 0.353 g/1000 mL+ 0.64 g/1000 mL+ 64 g/1000 mL+ 0.936 g/1000 mL+ 5.28 g/1000 mL+ 20 g/1000 mL+ 20 g/1000 mL

5 plastičnih trokomornih vrećica po 1875 ml emulzije za infuziju, u kutiji

21.01.2019

10-02.3-7059-1/18

15

IBUPROFEN LEK, Kapsula, mehka , 200 mg/1 Capsule

LEK farmacevtska družba d.d.

ibuprofen

kapsula, mehka

200 mg/1 kapsula

10 kapsula, mehkih (1 blister), u kutiji (PVdC/Al blisteri i dodatno pakovanje PVC/Al blisteri)

20.03.2019

04-07.9-7385-1/13

16

IBUPROFEN LEK , Kapsula, mehka , 200 mg/1 Capsule

LEK farmacevtska družba d.d.

ibuprofen

kapsula, mehka

200 mg/1 kapsula

30 kapsula, mehkih (3 blistera sa 10 kapsula ), u kutiji, PVdC/Al blisteri, dodatno pakovanje PVC/Al blisteri

20.03.2019

04-07.9-7386-1/13

17

IBUPROFEN LEK, Kapsula, mehka , 400 mg/1 Capsule

LEK farmacevtska družba d.d.

ibuprofen

kapsula, mehka

400 mg/1 kapsula

10 kapsula, mehkih (1 blister), u kutiji (PVdC/Al blisteri, dodatno pakovanje PVC/Al blisteri)

20.03.2019

04-07.9-7484-1/13

18

IBUPROFEN LEK, Kapsula, mehka , 400 mg/1 Tablet

LEK farmacevtska družba d.d.

ibuprofen

kapsula, mehka

400 mg/1 kapsula

30 kapsula mehkih (3 blistera sa 10 kapsula ), u kutiji (PVdC/Al blisteri, dodatno pakovanje PVC/Al blisteri)

20.03.2019

04-07.9-7483-1/13

19

EPORATIO

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Ltd.

epoetin teta

otopina za injekciju  u napunjenoj  štrcaljki

10000 i.j./1 mL

6 napunjenih štrcaljki po 1 ml otopine za injekciju, bez zaštite za iglu (6 blistera) u kutiji

19.02.2019

04-07.9-8099-1/13

20

CEREBRYL, tableta, 1200 mg/ 1 tableta

VIENNAPHARM GmbH

piracetam

tableta

1200 mg/1 tableta

60 tableta u polietilenskoj tubi sa polipropilenskim zatvaračem

28.03.2019

04-07.3-2-6159-1/17

21

TRANDOLAPRIL ACTAVIS, kapsula, tvrda, 0,5 mg/ 1 kapsula

ACTAVIS Group PTC ehf

trandolapril

kapsula, tvrda

0.5 mg/1 kapsula

28 kapsula (2 Al// Al - blistera po 14 kapsula), u kutiji

04.01.2019

04-07.3-1-1858-1/14

22

TRANDOLAPRIL ACTAVIS, kapsula, tvrda, 4 mg/ 1 kapsula

ACTAVIS Group PTC ehf

trandolapril

kapsula, tvrda

4 mg/1 kapsula

28 kapsula (2 Al//Al - blistera po 14 kapsula), u kutiji

04.01.2019

04-07.3-1-1859-1/14

23

KAPECITABIN LEK

LEK farmacevtska družba d.d.

kapecitabin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al/OPA blistera po 10 tableta), u kutiji

01.03.2019

04-07.3-1-1245-1/15

24

KAPECITABIN LEK

LEK farmacevtska družba d.d.

kapecitabin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

01.03.2019

04-07.3-1-1246-1/15

25

KAPECITABIN LEK

LEK farmacevtska družba d.d.

kapecitabin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 PVC/Al/OPA blistera po 10 tableta), u kutiji

01.03.2019

04-07.3-1-1247-1/15

26

KAPECITABIN LEK

LEK farmacevtska družba d.d.

kapecitabin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

01.03.2019

04-07.3-1-1248-1/15

27

RISPERIDON Teva, 3 mg/1 tableta, filmom obložena tableta

TEVA PHARMA B.V

risperidon

filmom obložena tableta

3 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

05.02.2019

04-07.3-1-7212-1/16

28

RISPERIDON Teva, 2 mg/1 tableta, filmom obložena tableta

TEVA PHARMA B.V

risperidon

filmom obložena tableta

2 mg/1 tableta

 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

05.02.2019

04-07.3-1-7213-1/16

29

LYSOBACT P SPRAY sa aromom peperminta, 20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL, sprej za usnu sluznicu, otopina

BOSNALIJEK d.d.

lizozim, piridoksin

sprej za usnu sluznicu, otopina

20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL

30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine u smeđoj staklenoj bočici; u kutiji

21.03.2019

04-07.3-1-4597-1/17

30

LYSOBACT P SPRAY sa aromom peperminta, 20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL, sprej za usnu sluznicu, otopina

BOSNALIJEK d.d.

lizozim, piridoksin

sprej za usnu sluznicu, otopina

20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL

30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine u bijeloj polietilenskoj bočici; u kutiji

21.03.2019

04-07.3-1-4598-1/17

31

LYSOBACT P SPRAY sa aromom jagode, 20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL, sprej za usnu sluznicu, otopina

BOSNALIJEK d.d.

lizozim, piridoksin

sprej za usnu sluznicu, otopina

20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL

30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

21.03.2019

04-07.3-1-7548-1/17

32

LYSOBACT P SPRAY sa aromom jagode, 20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL, sprej za usnu sluznicu, otopina

BOSNALIJEK d.d.

lizozim, piridoksin

sprej za usnu sluznicu, otopina

20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL

30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine u bijeloj polietilenskoj bočici, u kutiji

21.03.2019

04-07.3-1-7549-1/17

 Ukupan broj lijekova kojima je ukinuta dozvola za promet u Bosni i Hercegovini od 01. januara do 31. marta 2019. godine je 32.

Broj 10-02.3-4217/19
28. augusta 2019. godine


Direktor
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!