Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA JULI 2019. GODINE


I


1. Šaban Forić, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Kancelariji za odnose sa javnošću - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

II


1. Irena Petrović postavlja se na radno mjesto šef Analitičkog odsjeka u Finansijsko-obavještajnom odjelu, Državna agencija za istrage i zaštitu, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Hidaeta Sendo postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije u Odsjeku za kadrovske poslove, razvoj ljudskih resursa i obuke Sektora za administraciju i unutrašnju podršku, Državna agencija za istrage i zaštitu, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Slavica Krešić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik-analitičar u Regionalnom uredu Mostar, Državna agencija za istrage i zaštitu, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Ana Katavić postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću - Ministarstvo pravde BiH, počev od 25.07.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Vesna Marić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za besplatnu pravnu pomoć u Uredu za besplatnu pravnu pomoć - Ministarstvo pravde BiH, počev od 25.07.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Nikolina Veselinović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za energetiku u Odsjeku za primarnu energiju i politiku Sektora za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 22.07.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Mediha Hasanspahić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za normativno pravne poslove, Agencija za javne nabavke BiH, počev od 01.09.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Lutvo Mahmutović, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku u Odsjeku za koordinaciju obrazovne politike Sektora za obrazovanje - Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Mladen Radulović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za planiranje i programiranje obuke u Odsjeku za strukturu i obuku Sektora za zaštitu i spašavanje - Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.08.2019. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-130-12/19
01. augusta 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!