Službeni glasnik BiH, broj 68/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3a. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12, 15/14, 32/17, 53/17, 62/17 i 73/17), a u vezi sa čl. 32, 33, 36. i 37. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/10), čl. 5. i 20. Pravilnika o razvrstavanju cigareta i markama ("Službeni glasnik BiH", broj 62/13) i čl. 2., 3. i 4. Pravilnika o vrstama registara ("Službeni glasnik BiH", broj 61/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 173. sjednici održanoj 10.06.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI


Član 1.


U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14 i 32/17), iza poglavlja X. dodaje se novo poglavlje XI. koje glasi:

"XI. TAKSE ZA UPIS U REGISTAR IZVOZNIKA I UVOZNIKA DUHANSKIH PROIZVODA, REGISTAR VELEPRODAJE DUHANSKIH PROIZVODA, REGISTAR MARKI DUHANSKIH PROIZVODA KOJI SU STAVLJENI U PROMET U BOSNI I HERCEGOVINI I KLASIFIKACIJU DUHANSKIH PROIZVODA U GRUPE A, B I C"


TAR. broj 108.

U postupcima za upis u Registar izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda, Registar veleprodaje duhanskih proizvoda, Registar marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini i za klasifikaciju duhanskih proizvoda u grupe A, B i C, utvrđuju se sljedeće takse:

a) Za upis izvoznika u Registar izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda 100,00 KM, a za upis uvoznika 150.000,00 KM;

b) Za upis u Registar veleprodaje duhanskih proizvoda 150.000,00 KM;

c) Za upis u Registar marki cigareta i duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini 250,00 KM;

d) Za brisanje iz Registra izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda prije isteka roka prethodno izdatog rješenja za izvoznike 100,00 KM, a za uvoznike 1.000,00 KM;

e) Za brisanje iz Registra veleprodaje duhanskih proizvoda prije isteka roka prethodno izdatog rješenja 1.000,00 KM;

f) Za brisanje iz Registra marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini prije isteka roka prethodno izdatog rješenja 100,00 KM;

g) Za klasifikaciju duhanskih proizvoda u grupe A, B i C 3.000,00 KM;

h) Za svaku dodatnu marku cigareta, u istovremeno podnesenom zahtjevu, koje imaju istu recepturu, a drugu gramažu je 1.000,00 KM.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 118/19
10. juna 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!