"Službeni glasnik BiH", broj 29/24 19.4.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 29/24 [19.4.2024.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O OVLAŠTENJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - DRIN
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA PORIJEKLA ELEKTRIČNE ENERGIJE, IZRAČUNA I OBJAVE STRUKTURE PREOSTALE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRAVANJU PRAVILA ZA OBUSTAVU I PONOVNO POKRETANJE TRŽIŠNIH AKTIVNOSTI
"BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BH-Gasa
"BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA BH-Gasa
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!