"Službeni glasnik BiH", broj 47/23 9.11.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 47/23 [9.11.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU, VRSTAMA I NAČINU TROŠENJA VLASTITIH PRIHODA KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI BORAVIŠNE TAKSE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA SA KANTONALNIM JAVNIM PREDUZEĆEM CENTAR ,,SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO, U CILJU PODRŠKE ORGANIZACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG SAJMA "9. SAJAM BOSANSKOHERCEGOVAČKE PRIVREDE 2023"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-31542-18/23 OD 06.07.2023. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ČLANOVE RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA UREDBE O EVIDENCIJI IMOVINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEDLOGA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZDAVANJA KNJIGE ZORANA BIBANOVIĆA "BOSNA I HERCEGOVINA - KULTURNA KAPIJA EVROPE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEDLOGA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE SVEČANE AKADEMIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 20. GODIŠNJICE SMRTI PRVOG PREDSJEDNIKA ALIJE IZETBEGOVIĆA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO ZA PRODUŽENJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KABINETU PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA O IZMJENAMA PROGRAMA RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INFRASTRUKTURNO UREĐENJE POSLOVNIH ZONA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI KAMERNI TEATAR '55, SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVOĐENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANICE RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ODBORA ZA DODJELU "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2024. GODINI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRISTUPANJU PROJEKTU REKONSTRUKCIJE VRTIĆA KOLIBRI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE BAR, CRNA GORA, I GRADA SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O USTUPANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE MOTORNOG VOZILA MARKE MERCEDES BENZ SPRINTER
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA IZMEĐU MOK-A, OK BIH I GRADA SARAJEVA U POVODU OBILJEŽAVANJA 40. GODIŠNJICE ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA ODRŽANIH U SARAJEVU 1984. GODINE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPONZORSTVO JAVNOG DOČEKA NOVE 2024. GODINE U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE "MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU GRADA SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA, I GRADA ANNAPOLISA, AMERIČKA SAVEZNA DRŽAVA MARYLAND"
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA TRANSFERA U BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA EKSKURZIJE ZA DJECU SLABIJEG IMOVNOG STANJA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PUTEM SUFINANSIRANJA TROŠKOVA NABAVKE ORTOPEDSKIH POMAGALA I PRILAGOĐAVANJA STAMBENIH OBJEKATA I MOTORNIH VOZILA INVALIDNIM LICIMA
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2023. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE POSTROJENJA ZA PRETVARANJE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU USLOVA I KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU PLANA PARCELACIJE "KAMENICA" ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU PLANA PARCELACIJE "KAMENICA" ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA, A TIME I PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA, A TIME I PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA IZUZETNO NADARENIH UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U STANJU SOCIJALNE POTREBE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU INVESTICIONOG MENADŽERA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ OPĆINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA PITANJE MLADIH
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BROJ 33
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA MLADIH U SASTAV KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO I TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU TURISTIČKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2023-2027. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU PLANA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2023/2024. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANA DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANA DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ETIČKOG VIJEĆA ČASTI
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ETIČKOG VIJEĆA ČASTI
STRUČNA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O SADRŽAJU, KORIŠTENJU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE I KONTROLE RADNOG VREMENA ZAPOSLENIKA U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO
SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR
PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!