"Službeni glasnik BiH", broj 73/21 15.9.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 73/21 [15.9.2021.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O USLOVIMA KOJE JE PREDUZEĆE ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE DUŽNO DA ISPUNJAVA U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA RADI OBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I VRŠENJA PRIJEVOZA I PRIJENOSA GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1020500000109220 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
METODOLOGIJU O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PROCJENE UGROŽENOSTI I ELABORATA O ZAŠTITI
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O GEOTEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA I ISPITIVANJIMA TE ORGANIZACIJI I SADRŽAJU MISIJA GEOTEHNIČKOG INŽINJERSTVA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" D.D. KLADANJ
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" D.D. KLADANJ
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!