"Službeni glasnik BiH", broj 42/18 11.10.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 42/18 [11.10.2018.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O REGISTRU IMENOVANIH LICA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KAMERNI TEATAR 55
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
INSTRUKCIJU O VISINI MJESEČNOG NOVČANOG IZNOSA SUBVENCIONIRANJA TROŠKOVA GRIJANJA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI OBALA KULINA BANA BROJ 24
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI AVDAGE ŠAHINAGIĆA BROJ 14
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU ODOBRENJA O UPOTREBI IMENA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO U NAZIVU UDRUŽENJA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 01.01.2018 - 30.06.2018. GODINE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA IZUZETNO NADARENIH UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U STANJU SOCIJALNE POTREBE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE ZA
ODLUKU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!