"Službeni glasnik BiH", broj 40/23 21.9.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/23 [21.9.2023.]

Akti iz ovog broja:

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
ODLUKU O OBILJEŽAVANJU "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA KABINET PREMIJERA KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI NABAVKU SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE ZDRAVSTVENE USTANOVE AMBULANTA ZA LIJEČENJE, ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU "EMMAUS" SREBRENICA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA, BROJ 02-04-6666-23/23 OD 16.03.2023. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2022-2031
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEDLOGA PROTOKOLA O VOĐENJU PREGOVORA SA SAMOSTALNIM SINDIKATOM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BiH - KANTONALNI ODBOR SSOOIO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CJENOVNIK O NAPLATI ULAZA I DRUGIH USLUGA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CJENOVNIK O NAPLATI USLUGA PREVOZA ELEKTRIČNIM VOZILOM I TURISTIČKIM VOZOM NA ELEKTROPOGON U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMIJENJENOG KAPITALNOG PROJEKTA "IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE ILIDŽA - HRASNICA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMIJENJENOG KAPITALNOG PROJEKTA "ADAPTIVNO UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA O IZMJENAMA I DOPUNI PROGRAMA RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INFRASTRUKTURNO UREĐENJE POSLOVNIH ZONA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR – SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA, ZAMJENIKA ČLANOVA I ZAPISNIČARA DISCIPLINSKE KOMISIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA ¸UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMISANJE
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2023. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O OSNIVANJU, ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU RADA OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA PASA I MAČAKA, NAČINU POSTUPANJA SA NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA I PSIMA LUTALICAMA, DIVLJIM I OPASNIM ŽIVOTINJAMA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2023. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!