"Službeni glasnik BiH", broj 41/20 15.10.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 41/20 [15.10.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH NAMJENSKIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROŠIRENJU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ORJENTALNI INSTITUT
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PEDAGOŠKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA NARODNO POZORIŠTE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA O.Š. "STARI ILIJAŠ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "MUZEJ ALIJA IZETBEGOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "TREĆA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OS "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR-SARTR
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJA KVALITETOM
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "KLJUČ GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PODIZANJU SPOMEN-OBILJEŽJA "HVO SARAJEVO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PODIZANJU SPOMEN-OBILJEŽJA "HVO SARAJEVO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM AKTIVNOSTI ZA DAN OBILJEŽAVANJA OPSADE SARAJEVA 1992.-1995. ZA 2021. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA GRADA SARAJEVA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2020. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANOVA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO MLADIM BRAČNIM PAROVIMA STAROSTI DO 30 GODINA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU U IZNOSU OD 167.840,00 KM NA IME NAMJENSKI DOZNAČENIH SREDSTAVA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UMANJENJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPOPRIMCIMA POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO RASPOLAGANJA IMA OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI HADŽIRISTIĆA BROJ 2/I
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BROJ 94
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA PENZIONERA I PENZIONERSKI STANDARD
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI VELIKI ĆURČILUK BROJ 52
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI KOVAČI BROJ 17
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SARAČI BROJ 99
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU OPĆOJ BOLNICI PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU SABORNOJ CRKVI ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE U SARAJEVU
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU KOŠARKAŠKOM KLUBU "BOSNA-ROYAL"
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODUŽENJU ROKOVA ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO ZAKLJUČENIM KUPOPRODAJNIM UGOVORIMA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU PLANA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA ZA ŠKOLSKU - AKADEMSKU 2020/2021. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!