"Službeni glasnik BiH", broj 72/21 10.9.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 72/21 [10.9.2021.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FINANSIJSKE - FINANCIJSKE POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 06.09.2021.GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
FINANSIJSKO - INFORMATIČKA AGENCIJA
UPUTSTVO O POSTUPKU ZAPRIMANJA DOKUMENTACIJE U REGISTAR FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, PROVJERI POTPUNOSTI I TAČNOSTI DOKUMENTACIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTRA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENIKA GLAVNOG INTERNOG REVIZORA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU VICEGUVERNERA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
Ministarstvo zdravstva KS
IZMJENU PRAVILNIKA O ETIČKOM KOMITETU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
KJP "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!