"Službeni glasnik BiH", broj 18/22 10.5.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/22 [10.5.2022.]

Akti iz ovog broja:

KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU V.D. ČLANOVA UPRAVE PREDUZEĆA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U JAVNIM USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O POSEBNIM PROGRAMIMA KANTONA SARAJEVO ZA MEMORIJALIZACIJU GENOCIDA, PODRŠKU POVRATKU I RAZVOJU SREBRENICE, POMOĆI ŽRTVAMA I PORODICAMA ŽRTAVA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA ZAŠTIĆENE ZONE UN "SREBRENICA"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI RADI PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA VLAKOVO KOJI SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO I BJELOŠ DOBRILE I DRUGIH
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI RADI PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA VLAKOVO KOJI SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO I KURTEŠ SREDANKE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U DJELATNOSTI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA I NIVOA OBRAZOVANJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U PODRUČJU DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO DA PRIMI U RADNI ODNOS 30 DOBROVOLJNIH VATROGASACA NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PUTEM DODJELE TRANSFERA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI/PROGRAMA/PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH LICA SA RAZDJELA KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZMJENE PROJEKTA KUPOVINE NOVE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME U SVRHU EFIKASNIJEG I KVALITETNIJEG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA USVOJENOG OD STRANE VLADE KANTONA SARAJEVO ODLUKOM, BROJ 02-04-22595-9/21 OD 27.05.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA JAVNOM LICITACIJOM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "UČEŠĆE U18 - SVJETSKO HOKEJAŠKO PRVENSTVO IIIb"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA I IZDATAKA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOST JAVNOJ USTANOVI NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA POSLOVNO-KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "U ČAST KINĐETU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KOJOM SE OVLAŠĆUJE MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO DA KAO UGOVORNI ORGAN PROVEDE POSTUPAK JAVNE NABAVKE FINANSIJSKIH USLUGA DUGOROČNOG KREDITNOG ZADUŽIVANJA KANTONA SARAJEVO U 2022. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ISKNJIŽBU OBAVEZA IZ KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE ZAVODA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI TARIFNIH STAVOVA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FONDU KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE DA IZVRŠI POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO - HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo zdravstva KS
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA UVOĐENJE I REALIZACIJU JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU TRANSFERA HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA/NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/ I UDRUŽENJIMA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO KAO NOSIOCA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH NAMJENSKIH PRIHODA U BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU SREDSTAVA ZA MOBILNOST MLADIH OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O RASPODJELI SREDSTAVA ZA POMOĆ MLADIM OSOBAMA BEZ OBA RODITELJA KOJA SU IZAŠLA IZ SISTEMA JAVNE BRIGE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA I KRITERIJA ZA SUFINANSIRANJE JAVNIH KUHINJA KANTONA SARAJEVO KOJE IMAJU KORISNIKE SA PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU V.D. IZVRŠNIH DIREKTORA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!