"Službeni glasnik BiH", broj 47/24 5.7.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 47/24 [5.7.2024.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ОDLUKU O OSNIVANJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA GRANICU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U REGIONALNI CENTAR MARRI, REGIONALNOG FORUMA O INICIJATIVI ZA MIGRACIJE, AZIL I POVRATAK IZBJEGLICA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DOZVOLAMA ZA KORIŠTENJE RADIOFREKVENTNOG SPEKTRA ZA PRUŽANJE USLUGA PUTEM MOBILNIH PRISTUPNIH SISTEMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA PODRŠKU I FINANSIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZA PODRŠKU I FINANSIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI¶
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI MIKROKREDITNOM DRUŠTVU EKI ZA PODNOŠENJE KREDITNE APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EVROPE ZA DJELOMIČNO FINANSIRANJE MIKROKREDITA ZA DOMAĆINSTVA I MIKRO PREDUZEĆA
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU NEUTROŠENIH SREDSTAVA PO PRETHODNO ODOBRENIM PROJEKTIMA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
URED ZA ZAKONODAVSTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ISPRAVKA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!