"Službeni glasnik BiH", broj 8/23 11.9.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 8/23 [11.9.2023.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 5 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA), BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC) I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (ENTITET) 15. JULA 2008. GODINE U SARAJEVU I 18. AUGUSTA 2008. GODINE U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA (UGOVOR O FINANSIRANJU) - VODOVOD I KANALIZACIJA U FEDERACIJI BiH (SERAPIS BR. 2006-0272-FI-24.569)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA U VEZI SA IZMJENOM ČLANA 50. (a) I IZMJENOM I DOPUNOM ČLANA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, KOJEM JE BOSNA I HERCEGOVINA PRISTUPILA 8. MAJA 2023. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O ZABRANI UPOTREBE U RATU ZAGUŠLJIVIH, OTROVNIH ILI SLIČNIH PLINOVA I BAKTERIOLOŠKIH METODA RATOVANJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIJSKOG PLANA U PRILOG PAKETU ZA ENERGETSKU PODRŠKU ZA ZAPADNI BALKAN U KORIST BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI DODATKA SPORAZUMU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA DRŽAVNOJ GRANICI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!