"Službeni glasnik BiH", broj 65/19 6.9.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 65/19 [6.9.2019.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI ZA I i II KVARTAL 2019. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AGENCIJA ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - AKAZ" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA I IZVJEŠTAVANJU NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JU PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZENICA
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZENICA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
ISPRAVKA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!