"Službeni glasnik BiH", broj 4/22 18.7.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 4/22 [18.7.2022.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICA KOJI ČINE DIO DOMAĆINSTVA ČLANOVA DIPLOMATSKO - KONZULARNIH MISIJA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE AUSTRALIJE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG OSOBLJA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVOĐENJE UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (ZELENI GRADOVI 2 – WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, GRADA ZVORNIKA I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, ZAJEDNIČKI EUROPSKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN/WB-IG04-BIH-ENV-02, "BOSNA I HERCEGOVINA, "WATSAN" PROGRAM (PROGRAM VODOSNABDIJEVANJA I SANITARNIH USLUGA) U REPUBLICI SRPSKOJ: LOKANJ - PILICA: VODOSNABDIJEVANJE FAZA 1 I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA NASELJE TABANCI U GRADU ZVORNIKU"
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, OPĆINE JAJCE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, GRANT ZAJEDNIČKOG EVROPSKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKAN/WB-IG04-BIH-ENV-04, "BOSNA I HERCEGOVINA, "WATSAN" PROJEKAT U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE: ULAGANJA U VODOSNABDIJEVANJE NA DESNOJ OBALI RIJEKE VRBAS I SMANJENJE GUBITAKA VODE U OPĆINI JAJCE"
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI DOPUNE BROJ 1 UGOVORA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PROGRAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2019. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE DJELUJUĆI U IME EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA RAZMJENOM NOTA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE JAPANA O JAPANSKOJ BESPOVRATNOJ POMOĆI U IZNOSU OD 100.000.000 JAPANSKIH JENA ZA OPREMANJE MEDICINSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI ANEKSA I. SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU DELEUŠA - VRAĆENOVIĆI, ANEKS II. SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU HUM - ŠĆEPAN POLjE, ANEKS III. SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU SITNICA - ZUPCI, I ANEKS IV. SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SPROVOĐENјU GRANIČNIH PROVJERA NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU KLOBUK - ILINO BRDO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PROGRAMA ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O GRANIČNIM PRELAZIMA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MAĐARSKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE TARE NA SPOJU MAGISTRALNE CESTE M-18 NA LOKACIJI HUM (BiH) I MAGISTRALNE CESTE M-3 NA LOKACIJI ŠĆEPAN POLJE (CRNA GORA) I PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU UNIJE HORIZONT EVROPA - OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OBAVLJANJU PLAĆENE DJELATNOSTI ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!